Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 127 448 730 1046
Mun och svalg C00-14 3 7 14 32
  Läpp C00 - 1 6 15
  Tunga C02 - 3 4 6
  Annan muncancer C03-06 1 1 2 6
  Spottkörtel C07-08 - - - 3
  Svalg C01,C09-14 2 2 2 2
Matsmältningsorgan C15-26 20 55 88 131
  Matstrupe C15 2 2 3 3
  Magsäck C16 - 3 4 7
  Tunntarm C17 1 1 2 3
  Tjocktarm C18 4 18 30 49
  Ändtarm C19-20 8 21 36 47
  Anus C21 1 2 2 3
  Lever C22 1 3 5 9
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - 1 1 2
  Bukspottkörtel C25 3 4 5 8
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - -
Andningsorgan C30-39 12 25 31 38
  Näsa, bihåla C30-31 - - - -
  Struphuvud C32 - 1 1 2
  Lunga, luftstrupe C33-34 11 23 29 35
  Mediastinum C38 1 1 1 1
Ben C40-41 1 2 2 3
Hudmelanom C43 8 22 31 53
Hud, ej-melanom C44 6 32 58 75
Mesoteliom C45 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - 1
Bindvävnad C48-49 1 5 7 14
Bröst C50 - 1 1 4
Manliga könsorgan C60-63 52 188 329 406
  Prostata C61 50 182 318 380
  Testikel C62 1 4 7 21
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 2 4 5
Urinorgan C64-68 13 53 80 119
  Njure C64 3 17 25 37
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 10 36 55 82
Öga C69 - - - 4
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 1 11 15 42
Sköldkörtel C73 1 3 6 10
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 - 2 3 5
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 9 42 65 109
  Hodgkin lymfom C81 1 2 2 8
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 6 22 36 60
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 1 1 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - 2 4 4
  Leukemi C91-95 2 13 19 33
  Myelodysplastiska syndrom D46 - 1 1 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - 1 2 2
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 55 224 367 547
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.