Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 238 772 1198 1842
Mun och svalg C00-14 10 24 32 56
  Läpp C00 - 2 6 17
  Tunga C02 - 12 14 18
  Annan muncancer C03-06 2 2 3 8
  Spottkörtel C07-08 - - - 3
  Svalg C01,C09-14 9 9 9 9
Matsmältningsorgan C15-26 38 92 135 204
  Matstrupe C15 3 3 5 5
  Magsäck C16 - 5 6 9
  Tunntarm C17 2 2 4 4
  Tjocktarm C18 7 30 45 71
  Ändtarm C19-20 17 33 53 67
  Anus C21 1 2 2 3
  Lever C22 2 6 8 26
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - 2 2 3
  Bukspottkörtel C25 6 9 11 15
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - -
Andningsorgan C30-39 23 43 53 63
  Näsa, bihåla C30-31 - - - -
  Struphuvud C32 - 2 2 3
  Lunga, luftstrupe C33-34 21 40 49 58
  Mediastinum C38 2 2 2 2
Ben C40-41 3 12 12 14
Hudmelanom C43 13 36 58 93
Hud, ej-melanom C44 8 44 74 97
Mesoteliom C45 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - 1
Bindvävnad C48-49 1 10 15 43
Bröst C50 - 2 2 6
Manliga könsorgan C60-63 90 291 494 613
  Prostata C61 82 263 448 515
  Testikel C62 6 25 38 88
  Andra manliga könsorgan C60,C63 2 3 8 9
Urinorgan C64-68 21 79 117 179
  Njure C64 5 25 36 61
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 16 54 81 119
Öga C69 - - - 12
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3 34 48 120
Sköldkörtel C73 2 5 11 25
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 - 3 5 7
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 27 96 144 310
  Hodgkin lymfom C81 8 10 10 32
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 10 37 70 142
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 1 1 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - 3 5 5
  Leukemi C91-95 9 42 53 126
  Myelodysplastiska syndrom D46 - 2 2 2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - 2 4 4
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 75 327 524 761
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.