Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 259 859 1348 2339
Mun och svalg C00-14 3 19 22 29
  Läpp C00 - 0 1 1
  Tunga C02 0 5 6 6
  Annan muncancer C03-06 2 11 12 14
  Spottkörtel C07-08 - 2 2 6
  Svalg C01,C09-14 - 1 1 1
Matsmältningsorgan C15-26 32 94 151 235
  Matstrupe C15 - - - 0
  Magsäck C16 8 14 17 27
  Tunntarm C17 - - 5 7
  Tjocktarm C18 11 30 62 123
  Ändtarm C19-20 4 23 37 46
  Anus C21 - 9 11 11
  Lever C22 - - 0 0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 3 3 4
  Bukspottkörtel C25 4 10 10 11
  Andra matsmältningsorgan C26 5 5 5 5
Andningsorgan C30-39 8 12 15 17
  Näsa, bihåla C30-31 - - - -
  Struphuvud C32 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 8 12 15 17
  Mediastinum C38 - - - -
Ben C40-41 - - - 4
Hudmelanom C43 13 33 57 98
Hud, ej-melanom C44 11 16 34 61
Mesoteliom C45 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - -
Bindvävnad C48-49 - 2 5 22
Bröst C50 116 419 660 1040
Kvinnliga könsorgan C51-58 18 93 134 278
  Livmoderhals C53 1 16 29 74
  Livmoderkropp C54 7 41 60 99
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - 4
  Äggstock C56 11 29 36 76
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 0 6 10 26
Urinorgan C64-68 13 40 63 103
  Njure C64 9 25 41 71
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 4 15 22 33
Öga C69 - - 2 15
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3 27 46 115
Sköldkörtel C73 21 35 46 105
Andra endokrina körtlar C74-75 - 2 2 2
Annan eller ospecifierad C76,C80 2 11 15 18
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 19 56 95 196
  Hodgkin lymfom C81 2 2 15 35
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 16 38 53 92
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 3 3 9
  Leukemi C91-95 - 13 23 60
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - 0
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 4 15 44 98
  Förstadier till cancer i livmoderhals 41 196 335 688
  Borderlinetumör i äggstock D39 11 35 59 78
  Basaliom i hud 82 324 517 778
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.