Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 271 283 288 300 306 372 394 433 460 501 522
Mun och svalg C00-14 9 13 14 11 9 10 12 8 12 14 12
  Läpp C00 7 10 10 7 7 5 6 2 4 2 1
  Tunga C02 1 1 1 0 - 1 1 2 1 1 2
  Annan muncancer C03-06 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 2
  Spottkörtel C07-08 0 0 1 1 1 1 0 1 0 2 1
  Svalg C01,C09-14 1 2 1 2 0 2 2 2 5 7 6
Matsmältningsorgan C15-26 66 59 63 64 65 74 82 83 101 97 113
  Matstrupe C15 4 5 6 5 4 6 7 6 6 6 6
  Magsäck C16 30 26 25 23 19 17 17 14 11 12 14
  Tunntarm C17 0 0 1 2 0 2 1 2 2 3 1
  Tjocktarm C18 6 8 7 10 12 13 19 20 27 26 30
  Ändtarm C19-20 6 5 9 8 10 16 11 16 23 17 25
  Anus C21 - - - - 0 0 - 0 1 1 -
  Lever C22 4 2 4 4 5 8 8 8 9 10 8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 3 3 1 2 2 4 4 3 6 4 7
  Bukspottkörtel C25 9 8 8 10 11 9 16 14 15 17 21
  Andra matsmältningsorgan C26 4 2 2 1 2 0 1 1 0 1 1
Andningsorgan C30-39 116 118 113 107 79 86 79 70 69 66 56
  Näsa, bihåla C30-31 2 1 1 0 1 1 1 1 1 2 2
  Struphuvud C32 10 8 6 8 5 3 4 2 4 3 5
  Lunga, luftstrupe C33-34 103 108 106 98 73 81 73 67 64 60 49
  Mediastinum C38 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 -
Ben C40-41 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
Hudmelanom C43 1 4 2 6 9 7 10 11 14 21 15
Hud, ej-melanom C44 3 4 5 6 8 11 10 13 20 26 25
Mesoteliom C45 - - 1 0 1 1 1 2 1 2 -
Autonoma nervsystemet C47 0 1 0 1 0 1 0 1 0 - -
Bindvävnad C48-49 1 2 1 1 3 1 3 4 3 1 1
Bröst C50 0 1 0 0 1 - 0 1 1 1 2
Manliga könsorgan C60-63 21 21 24 34 46 82 95 129 124 133 145
  Prostata C61 20 18 22 33 44 80 92 125 122 129 139
  Testikel C62 1 1 1 1 1 2 2 4 2 4 4
  Andra manliga könsorgan C60,C63 0 1 1 1 1 1 1 1 1 - 2
Urinorgan C64-68 14 17 22 27 32 32 36 39 40 40 46
  Njure C64 3 4 7 7 10 10 12 13 12 9 12
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 11 13 15 20 22 22 23 26 28 31 34
Öga C69 1 1 - 1 1 0 2 1 1 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 7 7 9 7 8 12 13 14 11 20 20
Sköldkörtel C73 1 1 2 1 2 2 2 3 3 10 2
Andra endokrina körtlar C74-75 - 1 0 1 1 1 0 - 0 1 1
Annan eller ospecifierad C76,C80 7 10 5 6 9 11 8 12 7 10 15
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 23 23 26 26 32 40 38 43 51 58 68
  Hodgkin lymfom C81 2 2 3 2 3 3 2 3 2 4 3
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 8 6 9 9 12 17 16 20 26 30 27
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 - - - - - 0 0 1 1 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 4 4 4 5 5 3 6 7 4 9
  Leukemi C91-95 9 10 9 10 9 12 11 11 9 11 18
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0 1 1 2 4 4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 2 2 1 3 3 3 2 4 4 6
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 26 28 38 44 61 58 67 108 137 167 154
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.