Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 173 198 220 275 299 357 380 396 432 463 443
Mun och svalg C00-14 4 3 5 4 3 3 6 4 6 6 7
  Läpp C00 1 1 1 1 1 1 3 1 1 - -
  Tunga C02 1 0 1 1 0 0 0 1 2 1 2
  Annan muncancer C03-06 1 1 1 0 0 1 2 1 1 3 2
  Spottkörtel C07-08 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
  Svalg C01,C09-14 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 2
Matsmältningsorgan C15-26 54 63 67 79 78 77 74 80 84 83 92
  Matstrupe C15 6 7 4 4 7 3 4 2 3 3 -
  Magsäck C16 18 20 17 21 19 13 12 10 9 6 21
  Tunntarm C17 - 0 1 1 1 2 1 2 0 3 1
  Tjocktarm C18 7 10 16 15 16 18 22 20 27 20 18
  Ändtarm C19-20 7 8 7 9 10 11 11 15 15 15 20
  Anus C21 - - 0 1 - 0 - 0 0 1 -
  Lever C22 1 3 3 3 3 4 4 5 6 3 6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 4 5 6 9 5 8 7 8 5 8 9
  Bukspottkörtel C25 7 8 11 14 14 16 11 16 17 23 17
  Andra matsmältningsorgan C26 3 3 4 2 3 1 2 2 1 1 -
Andningsorgan C30-39 5 5 8 9 8 14 17 15 21 20 21
  Näsa, bihåla C30-31 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 -
  Struphuvud C32 0 - 1 1 - 1 0 - 0 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 5 4 7 8 7 12 15 14 19 19 21
  Mediastinum C38 0 0 - 0 0 0 1 - 0 - -
Ben C40-41 1 - 1 1 1 1 0 0 1 1 -
Hudmelanom C43 2 4 5 7 7 7 6 11 15 14 16
Hud, ej-melanom C44 3 4 5 10 11 14 13 14 21 28 39
Mesoteliom C45 - - 0 0 0 0 1 1 0 - 1
Autonoma nervsystemet C47 0 0 0 0 - 0 - - - - -
Bindvävnad C48-49 1 1 1 1 2 3 1 2 3 2 4
Bröst C50 32 40 41 54 74 93 108 117 124 121 117
Kvinnliga könsorgan C51-58 36 31 35 37 34 41 50 57 60 61 53
  Livmoderhals C53 13 8 8 6 4 5 5 4 4 7 8
  Livmoderkropp C54 9 9 13 17 16 17 25 27 32 29 26
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 0 1 0 1 1 1 0 0 - -
  Äggstock C56 11 9 10 11 10 14 14 18 14 17 13
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 2 4 4 3 3 4 5 7 9 8 6
Urinorgan C64-68 6 8 11 14 18 22 18 21 19 28 15
  Njure C64 4 4 6 9 10 14 12 12 9 14 10
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 3 3 5 5 8 9 7 9 9 14 5
Öga C69 1 1 0 1 1 1 1 1 1 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3 6 8 12 16 18 22 18 16 17 11
Sköldkörtel C73 3 3 4 8 5 8 7 9 13 16 6
Andra endokrina körtlar C74-75 - 0 0 1 0 1 1 0 1 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 8 9 11 12 13 16 15 10 10 13 7
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 13 19 19 24 27 39 39 35 38 53 54
  Hodgkin lymfom C81 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 2 6 6 8 10 17 15 15 18 28 26
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 - 0 - 0 0 1 0 - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3 3 4 4 5 6 8 5 5 3 6
  Leukemi C91-95 5 6 6 7 7 10 9 9 7 7 5
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0 1 2 2 4 4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 1 2 3 3 3 3 2 3 9 9
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - 0 - - 3 5 8 16 12 6 8
  Förstadier till cancer i livmoderhals 8 6 7 10 19 13 26 33 32 31 46
  Borderlinetumör i äggstock D39 0 0 2 1 2 7 4 5 4 13 9
  Basaliom i hud 26 39 51 76 83 88 90 130 153 159 204
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.