Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 114 124 134 156 161 171 175 158 163 181 164
Mun och svalg C00-14 1 1 2 1 3 1 2 2 1 3 3
  Läpp C00 - - - - - - - - - - -
  Tunga C02 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 -
  Annan muncancer C03-06 - - 0 - 0 0 1 0 0 1 1
  Spottkörtel C07-08 - 0 1 0 1 1 - 1 - 1 -
  Svalg C01,C09-14 0 1 1 0 1 - 1 1 0 - 2
Matsmältningsorgan C15-26 49 53 55 63 63 60 51 53 52 53 60
  Matstrupe C15 6 7 4 5 5 4 3 2 2 3 1
  Magsäck C16 17 18 15 16 17 12 8 9 6 10 9
  Tunntarm C17 0 0 0 0 0 1 1 1 1 - 1
  Tjocktarm C18 6 7 9 9 10 10 10 7 10 6 12
  Ändtarm C19-20 5 5 5 6 7 6 5 6 6 3 4
  Anus C21 - - - 0 0 0 - - 0 - -
  Lever C22 1 3 3 2 3 3 4 5 6 5 3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 4 5 5 9 4 7 6 7 5 6 7
  Bukspottkörtel C25 7 7 11 12 14 15 10 16 15 19 23
  Andra matsmältningsorgan C26 3 2 4 2 3 1 2 2 1 1 -
Andningsorgan C30-39 4 4 5 7 8 11 15 13 18 20 14
  Näsa, bihåla C30-31 0 0 1 - 1 0 1 0 0 - 1
  Struphuvud C32 0 - 0 1 - 0 0 0 0 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 3 3 5 6 7 10 13 12 17 20 13
  Mediastinum C38 0 0 - - 0 0 0 0 0 - -
Ben C40-41 0 0 0 1 0 1 0 0 1 - -
Hudmelanom C43 1 2 2 2 3 1 2 2 3 6 1
Hud, ej-melanom C44 0 - 1 0 1 1 0 1 0 2 1
Mesoteliom C45 - - 0 0 - 1 0 0 - - 1
Autonoma nervsystemet C47 0 0 0 - - - - - - - -
Bindvävnad C48-49 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Bröst C50 15 17 18 22 24 24 25 25 23 17 17
Kvinnliga könsorgan C51-58 19 15 17 19 17 19 23 20 22 25 20
  Livmoderhals C53 5 5 4 5 3 3 3 2 1 4 3
  Livmoderkropp C54 3 2 4 5 4 4 5 4 5 4 6
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0 1 1 - 1 0 0 0 0 - -
  Äggstock C56 9 6 7 7 6 9 12 10 12 11 10
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 1 2 2 1 3 2 3 4 4 6 1
Urinorgan C64-68 3 4 5 8 9 9 8 9 8 7 8
  Njure C64 1 3 3 6 4 6 6 6 4 4 7
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 2 1 2 2 4 3 2 2 3 3 1
Öga C69 0 - 1 0 0 0 1 1 0 - 1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 2 4 4 5 6 4 5 5 4 10 7
Sköldkörtel C73 2 1 1 2 1 1 0 1 2 2 1
Andra endokrina körtlar C74-75 - 0 - - - - 0 1 0 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 7 8 10 11 11 15 15 9 9 9 8
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 9 13 12 14 14 23 25 16 19 26 20
  Hodgkin lymfom C81 0 2 1 1 1 1 1 - 0 - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 2 3 4 5 4 11 10 6 6 10 5
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 0 - - - 0 0 0 0 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 3 3 2 4 3 6 3 5 4 7
  Leukemi C91-95 5 4 4 5 5 6 6 4 5 8 4
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0 1 1 1 3 2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0 1 0 1 0 2 1 0 1 1 2
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - 0 - 0 0 - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - 1 - - 1 1 0 - 2
  Basaliom i hud 0 - - - 0 0 - 0 - - 3
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.