Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 209.0 191.9 195.8 159.2 151.6 148.2 133.6 116.5 105.1 114.3 112.2
Mun och svalg C00-14 2.0 2.2 2.6 2.9 1.6 1.7 2.4 0.9 1.9 3.8 0.6
  Läpp C00 0.2 0.5 0.5 0.7 0.3 0.5 - - 0.1 - 0.2
  Tunga C02 0.4 - 0.4 - - 0.4 0.5 0.1 0.1 0.5 -
  Annan muncancer C03-06 0.4 - 0.7 0.5 0.4 0.2 0.8 0.3 0.3 1.1 -
  Spottkörtel C07-08 0.2 0.4 0.1 0.2 0.4 0.5 0.1 0.3 0.1 - -
  Svalg C01,C09-14 0.8 1.3 0.9 1.5 0.5 0.2 0.9 0.2 1.3 2.1 0.3
Matsmältningsorgan C15-26 61.0 46.3 46.4 40.7 40.3 37.2 38.8 31.2 28.9 32.2 34.2
  Matstrupe C15 4.0 3.8 4.2 3.5 3.0 3.8 4.1 2.3 2.5 1.6 5.9
  Magsäck C16 28.7 19.8 18.5 15.3 13.1 8.9 6.6 6.9 5.2 3.8 1.9
  Tunntarm C17 - 0.5 0.6 0.6 0.3 1.1 0.3 0.3 0.4 1.1 1.0
  Tjocktarm C18 3.6 5.3 3.9 4.8 5.4 4.4 5.5 4.8 4.0 4.5 5.1
  Ändtarm C19-20 6.3 3.5 4.8 4.5 3.7 6.5 4.7 4.1 3.4 3.7 3.6
  Anus C21 - - - - - 0.4 - 0.1 0.1 - 0.5
  Lever C22 3.5 2.0 3.3 2.5 2.8 4.3 4.7 3.7 3.8 6.7 1.9
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 3.0 2.5 1.3 1.7 1.9 1.6 2.7 1.4 2.4 0.5 4.0
  Bukspottkörtel C25 8.2 6.3 7.6 6.8 8.7 5.8 9.9 7.2 6.8 9.7 9.6
  Andra matsmältningsorgan C26 3.6 2.6 2.3 1.0 1.6 0.3 0.3 0.2 0.2 0.5 0.5
Andningsorgan C30-39 95.1 89.0 90.8 68.2 58.9 48.2 42.1 32.0 29.1 31.9 27.6
  Näsa, bihåla C30-31 0.9 0.7 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5 0.1 0.3 - 0.6
  Struphuvud C32 4.5 3.9 3.0 2.4 1.4 1.3 1.9 0.3 0.8 2.2 0.8
  Lunga, luftstrupe C33-34 89.3 84.4 87.3 65.1 56.9 46.0 39.5 31.2 28.0 29.5 26.3
  Mediastinum C38 0.4 - 0.2 0.2 0.2 0.5 0.2 0.4 0.1 0.2 -
Ben C40-41 0.7 0.6 1.4 0.2 0.2 0.2 0.6 0.8 0.1 - 1.4
Hudmelanom C43 0.4 0.7 1.5 1.0 1.8 2.2 1.3 2.8 1.9 2.1 4.8
Hud, ej-melanom C44 0.2 0.4 0.3 0.5 0.1 0.7 0.1 0.4 0.3 0.8 0.5
Mesoteliom C45 - - 0.2 0.3 0.8 0.5 0.4 0.9 0.7 0.6 1.1
Autonoma nervsystemet C47 - 0.4 0.4 0.2 0.4 - 0.3 0.2 0.3 - -
Bindvävnad C48-49 0.6 0.6 0.5 0.3 1.2 1.2 0.7 1.8 0.9 1.3 1.6
Bröst C50 - - - - 0.2 - 0.2 - - - -
Manliga könsorgan C60-63 12.3 10.9 13.4 12.2 12.5 15.3 17.6 15.2 13.5 12.3 14.5
  Prostata C61 11.9 9.7 12.9 11.1 12.3 15.0 17.1 14.5 13.0 12.3 13.9
  Testikel C62 0.3 0.8 0.4 0.2 0.2 0.2 - 0.7 0.4 - 0.5
  Andra manliga könsorgan C60,C63 0.2 0.4 - 0.8 - 0.1 0.5 - 0.1 - -
Urinorgan C64-68 5.9 8.1 11.1 9.5 8.2 9.4 7.0 7.7 7.7 5.8 3.8
  Njure C64 2.5 1.8 3.5 2.7 3.2 4.3 3.7 3.9 3.7 2.7 1.8
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 3.4 6.3 7.6 6.8 5.1 5.1 3.4 3.7 4.0 3.1 2.0
Öga C69 0.4 0.6 0.3 - 0.3 0.2 0.1 0.5 0.3 0.6 0.7
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 5.9 4.4 6.1 2.3 5.4 5.1 3.6 4.1 3.6 9.2 5.0
Sköldkörtel C73 0.4 0.2 0.8 0.3 0.3 0.1 0.3 0.4 0.3 - 0.5
Andra endokrina körtlar C74-75 - 0.4 0.6 0.1 0.2 0.8 - - 0.1 0.5 0.5
Annan eller ospecifierad C76,C80 7.2 9.6 3.9 4.2 5.3 8.1 4.7 5.8 3.2 2.7 3.1
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 17.0 17.7 15.5 16.0 14.2 17.4 13.4 12.1 12.2 10.7 12.2
  Hodgkin lymfom C81 1.2 1.2 1.5 1.0 0.6 0.1 0.4 0.2 0.3 - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 5.9 3.0 5.2 5.0 4.5 6.7 5.1 4.7 5.2 3.8 4.0
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0.2 - - - - - - - 0.2 - 0.8
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1.6 4.2 2.4 2.5 2.9 4.1 1.2 2.3 1.9 2.8 3.5
  Leukemi C91-95 8.2 9.2 5.8 7.3 5.5 5.5 5.5 4.3 4.0 3.0 2.6
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - 0.8 0.3 0.3 0.5 1.1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - 0.2 0.5 0.2 0.6 1.0 0.4 0.3 0.3 0.5 0.2
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 0.6 - 0.2 - - 0.2 - 0.1 0.1 - -
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.