Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 140.8 151.0 151.9 169.3 179.4 214.4 222.6 226.1 225.5 239.7 218.9
Mun och svalg C00-14 3.3 2.3 3.0 2.6 1.8 1.4 2.6 2.0 2.4 2.7 1.9
  Läpp C00 0.9 0.9 0.6 0.6 0.8 0.3 1.1 0.4 0.2 - -
  Tunga C02 0.4 0.1 0.6 0.5 0.0 0.1 0.0 0.4 0.6 0.8 0.6
  Annan muncancer C03-06 0.8 0.4 0.3 0.3 0.1 0.5 0.7 0.5 0.3 1.1 0.3
  Spottkörtel C07-08 0.7 0.2 0.6 0.5 0.6 0.5 0.2 0.2 0.5 0.6 0.5
  Svalg C01,C09-14 0.5 0.6 0.8 0.6 0.3 - 0.6 0.5 0.7 0.3 0.6
Matsmältningsorgan C15-26 41.6 44.4 40.9 39.4 38.2 35.8 35.8 36.0 35.0 31.8 35.9
  Matstrupe C15 4.5 4.5 2.2 2.1 3.2 1.4 1.6 0.6 1.4 1.3 -
  Magsäck C16 14.3 13.6 10.0 10.1 9.7 5.8 5.4 4.8 3.7 2.8 8.0
  Tunntarm C17 - 0.2 0.3 0.8 0.5 0.8 0.9 0.8 0.3 1.0 0.1
  Tjocktarm C18 5.7 7.2 9.7 7.7 8.3 9.2 11.7 10.4 10.4 7.0 5.1
  Ändtarm C19-20 5.2 5.4 4.4 4.8 5.4 5.3 5.8 7.3 8.1 6.7 8.4
  Anus C21 - - 0.2 0.4 - 0.1 - 0.3 0.3 0.1 -
  Lever C22 1.2 2.0 1.6 1.4 1.2 2.1 1.7 2.2 2.5 1.6 4.8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2.9 3.3 3.6 4.5 2.5 4.1 3.2 3.2 1.8 2.8 2.6
  Bukspottkörtel C25 5.2 5.8 6.7 6.5 6.6 6.4 5.1 5.9 6.1 8.2 6.9
  Andra matsmältningsorgan C26 2.5 2.4 2.1 1.1 0.9 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 -
Andningsorgan C30-39 4.0 3.6 5.7 5.4 5.1 6.8 8.4 7.4 8.8 8.6 9.0
  Näsa, bihåla C30-31 0.1 0.3 0.8 0.5 0.3 0.2 0.8 0.7 0.2 0.6 -
  Struphuvud C32 0.2 - 0.3 0.5 - 0.5 0.2 - 0.2 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 3.5 3.2 4.6 4.4 4.5 5.9 7.1 6.8 8.1 8.1 9.0
  Mediastinum C38 0.2 0.1 - 0.1 0.1 0.1 0.3 - 0.1 - -
Ben C40-41 0.6 - 0.9 0.7 0.4 0.7 0.4 0.0 1.2 0.1 -
Hudmelanom C43 1.9 3.4 3.4 5.0 4.8 5.0 4.4 7.3 9.4 7.8 13.0
Hud, ej-melanom C44 2.7 3.0 2.8 4.1 3.9 5.4 5.4 4.4 5.6 9.8 10.0
Mesoteliom C45 - - 0.1 0.3 0.1 0.3 0.4 0.3 0.2 - 0.3
Autonoma nervsystemet C47 0.2 0.4 0.2 0.7 - 0.6 - - - - -
Bindvävnad C48-49 0.9 1.1 0.3 1.1 1.5 2.4 0.9 1.2 1.3 0.8 0.7
Bröst C50 26.8 31.9 31.6 38.5 52.3 63.9 72.8 76.2 73.9 72.0 66.3
Kvinnliga könsorgan C51-58 30.8 24.1 26.2 25.5 22.6 24.6 29.6 33.3 30.5 31.0 28.9
  Livmoderhals C53 10.4 6.5 5.7 3.8 3.0 3.0 4.2 3.0 3.2 5.0 7.0
  Livmoderkropp C54 7.9 7.0 10.0 11.1 10.8 10.2 14.5 16.0 16.9 12.4 13.2
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1.2 0.3 0.7 0.3 0.3 0.3 0.6 0.0 0.0 - -
  Äggstock C56 9.8 7.6 7.3 8.6 7.0 9.1 8.4 10.6 7.0 9.5 6.0
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 1.5 2.8 2.4 1.7 1.6 2.1 1.9 3.6 3.3 4.0 2.8
Urinorgan C64-68 4.8 5.8 6.7 7.7 9.8 12.9 8.6 10.1 7.9 10.3 8.6
  Njure C64 2.7 3.4 3.7 5.4 5.7 8.6 6.1 6.6 4.5 4.5 4.3
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 2.1 2.4 3.1 2.4 4.1 4.3 2.5 3.5 3.3 5.8 4.3
Öga C69 0.8 1.1 0.4 0.5 0.4 0.8 0.6 0.7 1.5 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3.1 5.5 7.0 10.3 12.0 14.9 16.1 15.2 12.9 14.2 8.7
Sköldkörtel C73 2.1 2.7 2.6 6.5 3.8 6.6 5.9 6.6 10.2 11.2 5.6
Andra endokrina körtlar C74-75 - 0.4 0.2 0.5 0.2 1.0 0.3 0.5 1.1 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 5.9 5.8 6.2 6.1 6.4 6.8 5.8 3.5 2.9 6.4 4.1
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 11.3 15.4 13.7 14.5 16.0 24.5 24.7 21.5 20.9 32.8 25.8
  Hodgkin lymfom C81 1.4 2.5 1.5 1.5 1.4 2.5 2.4 1.7 3.2 3.7 2.5
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 2.0 5.1 4.1 4.8 5.8 10.4 9.2 8.0 9.0 13.9 13.8
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0.1 - 0.1 - 0.2 0.1 0.3 0.2 - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2.1 1.8 2.3 1.7 2.7 3.0 3.6 2.8 1.6 1.1 2.4
  Leukemi C91-95 4.9 5.4 4.3 4.5 4.2 7.0 7.4 7.0 4.9 8.8 2.9
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0.1 0.4 0.6 0.4 0.6 0.7
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0.8 0.5 1.5 1.9 1.5 1.5 1.4 1.1 1.7 4.7 3.5
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - 0.4 - - 2.4 3.9 5.7 10.8 8.5 3.6 4.3
  Förstadier till cancer i livmoderhals 8.3 6.6 6.8 10.3 18.8 13.1 31.5 43.3 43.6 43.2 67.9
  Borderlinetumör i äggstock D39 0.3 0.4 1.8 0.8 2.0 5.3 2.9 4.3 3.6 10.6 7.3
  Basaliom i hud 20.0 27.5 32.3 42.9 43.9 41.7 44.0 58.1 61.9 61.4 80.3
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.