Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 29.5 4.8 21.7 22.4 51.1 47.4 88.6 53.3 89.3 193.4 305.2 662.2 970.0 1462 2175 2471 2469 3416 263.4
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - 4.3 17.0 14.5 32.2 44.5 43.8 36.3 68.3 20.4 53.4 8.2
  Läpp C00 - - - - - - - - - - 2.9 5.4 - 8.0 5.2 34.1 20.4 35.6 1.3
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - - 11.1 4.0 - 6.8 - - 0.6
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - 6.8 - 8.0 8.3 4.0 10.4 6.8 - 17.8 1.5
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - 3.4 - - - 4.0 10.4 6.8 - - 0.6
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - 4.3 6.8 11.6 18.8 25.0 23.9 10.4 13.7 - - 4.1
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - 3.7 4.0 - 9.7 4.3 33.9 87.2 123.3 219.6 330.6 425.6 559.8 459.1 782.8 51.8
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - 5.8 13.4 16.7 19.9 31.1 34.1 20.4 - 3.2
  Magsäck C16 - - - - - - - 4.8 - 3.4 14.5 26.8 22.2 23.9 31.1 54.6 122.4 124.5 6.3
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - 3.4 - 5.4 2.8 4.0 - - - 35.6 0.8
  Tjocktarm C18 - - - - 3.7 4.0 - 4.8 4.3 13.6 20.3 21.4 55.6 79.7 103.8 198.0 112.2 160.1 13.9
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - 6.8 23.3 18.8 52.8 63.7 119.4 129.7 81.6 142.3 11.1
  Anus C21 - - - - - - - - - - - 2.7 - 4.0 - - - - 0.2
  Lever C22 - - - - - - - - - 3.4 - 10.7 27.8 23.9 51.9 61.4 40.8 35.6 4.5
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - 3.4 2.9 8.0 8.3 23.9 20.8 13.7 40.8 89.0 2.9
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - - - 20.3 16.1 33.4 79.7 62.3 61.4 40.8 195.7 8.4
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - - 8.0 5.2 6.8 - - 0.4
Andningsorgan C30-39 - - - - - - 4.4 - 4.3 17.0 37.8 69.7 147.3 262.9 368.5 341.3 295.8 462.6 34.6
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - 2.7 5.6 - 5.2 6.8 10.2 - 0.6
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - 11.6 5.4 13.9 15.9 15.6 27.3 - - 2.4
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - 4.4 - 4.3 17.0 26.2 59.0 127.8 246.9 347.7 307.2 275.4 444.8 31.4
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - 2.7 - - - - 10.2 17.8 0.2
Ben C40-41 - - - - 3.7 - - - - - - 5.4 2.8 - 5.2 - - - 0.7
Hudmelanom C43 - 4.8 - - - - 13.3 9.7 8.5 17.0 17.4 18.8 30.6 47.8 51.9 54.6 102.0 53.4 10.0
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - 4.3 - - 21.4 11.1 27.9 103.8 163.8 234.6 373.6 9.2
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - 5.6 8.0 - - - 17.8 0.6
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - 4.3 - - - - - - 6.8 - - 0.3
Bindvävnad C48-49 - - - - - 4.0 - - 4.3 6.8 - 10.7 2.8 4.0 - 13.7 10.2 17.8 1.9
Bröst C50 - - - - - - - 4.8 - - - 2.7 5.6 - 5.2 6.8 - - 0.8
Manliga könsorgan C60-63 - - - - 3.7 15.8 22.1 - 8.5 13.6 40.7 201.1 277.9 458.0 690.3 696.3 673.3 729.5 66.9
  Prostata C61 - - - - - - - - - 10.2 37.8 201.1 275.2 454.1 685.1 696.3 663.1 729.5 62.8
  Testikel C62 - - - - 3.7 15.8 22.1 - 8.5 - 2.9 - 2.8 - - - 10.2 - 3.7
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - - 3.4 - - - 4.0 5.2 - - - 0.4
Urinorgan C64-68 9.8 - - - - 4.0 8.9 14.5 4.3 20.4 26.2 53.6 72.3 71.7 192.0 238.9 244.8 302.5 21.8
  Njure C64 9.8 - - - - - - 9.7 - 17.0 8.7 24.1 22.2 11.9 51.9 27.3 61.2 53.4 7.3
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - 4.0 8.9 4.8 4.3 3.4 17.4 29.5 50.0 59.7 140.1 211.6 183.6 249.1 14.5
Öga C69 - - - - - - - - - - - - 2.8 - - - - - 0.1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 9.8 - 13.0 14.9 7.3 - 13.3 4.8 17.0 23.7 17.4 29.5 25.0 27.9 31.1 61.4 30.6 17.8 13.2
Sköldkörtel C73 - - - 3.7 3.7 4.0 - - 8.5 3.4 8.7 8.0 5.6 11.9 5.2 20.5 30.6 - 3.5
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - 4.4 - - - - 5.4 - 4.0 - - - - 0.6
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - 4.0 - - - - - 8.0 19.5 4.0 31.1 41.0 81.6 160.1 3.8
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 9.8 - 8.7 3.7 29.2 11.9 22.1 9.7 17.0 40.7 55.2 72.4 97.3 159.3 228.4 198.0 285.6 444.8 35.5
  Hodgkin lymfom C81 - - 4.3 - 21.9 4.0 4.4 - - - 2.9 - 8.3 - - - - - 3.2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - 7.9 8.9 4.8 4.3 23.7 29.1 50.9 36.1 95.6 103.8 102.4 142.8 160.1 15.6
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - 3.4 2.9 2.7 - 4.0 10.4 - - 17.8 0.9
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - 3.4 5.8 8.0 13.9 23.9 46.7 20.5 30.6 53.4 3.6
  Leukemi C91-95 9.8 - 4.3 3.7 - - 4.4 - 4.3 6.8 8.7 5.4 27.8 19.9 36.3 54.6 61.2 71.2 7.1
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - 2.8 4.0 10.4 13.7 20.4 106.8 1.2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - 7.3 - 4.4 4.8 8.5 3.4 5.8 5.4 8.3 11.9 20.8 6.8 30.6 35.6 3.9
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - 7.9 4.4 14.5 21.3 47.5 69.8 150.1 219.6 354.5 633.2 887.5 1234 1370 69.4
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.