Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 4.9 4.8 - - 7.3 27.7 17.7 9.7 21.3 47.5 119.2 198.4 394.7 637.3 856.4 1208 1724 2313 107.8
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - - - 5.8 10.7 25.0 11.9 10.4 6.8 10.2 17.8 2.5
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - 10.2 17.8 0.1
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - - 5.6 - - - - - 0.2
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - - 5.4 5.6 - - - - - 0.4
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - - - 5.2 - - - 0.1
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - 5.8 5.4 13.9 11.9 5.2 6.8 - - 1.6
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - 4.4 - - 13.6 46.5 72.4 114.0 211.1 238.7 293.5 459.1 676.1 30.6
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - - 8.0 22.2 15.9 20.8 27.3 30.6 17.8 2.6
  Magsäck C16 - - - - - - - - - - 11.6 16.1 8.3 15.9 31.1 34.1 132.6 160.1 4.5
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - 2.7 - 15.9 - - - 17.8 0.7
  Tjocktarm C18 - - - - - - 4.4 - - 3.4 11.6 2.7 5.6 19.9 31.1 61.4 91.8 142.3 4.4
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - 3.4 11.6 - 19.5 15.9 36.3 54.6 61.2 53.4 3.9
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - 2.8 - 5.2 - - - 0.2
  Lever C22 - - - - - - - - - 3.4 - 13.4 19.5 19.9 41.5 41.0 30.6 35.6 3.7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - 3.4 - 8.0 8.3 19.9 20.8 - 40.8 71.2 2.4
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - - - 11.6 21.4 27.8 79.7 46.7 68.3 71.4 177.9 7.8
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - - 8.0 5.2 6.8 - - 0.4
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - - 13.6 43.6 45.6 122.3 246.9 275.1 334.5 367.3 391.4 29.8
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - 2.7 - - - - - - 0.1
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - 11.6 2.7 5.6 8.0 5.2 6.8 10.2 - 1.4
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - - 13.6 32.0 40.2 116.7 239.0 269.9 327.7 346.9 373.6 28.1
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - - 10.2 17.8 0.1
Ben C40-41 - - - - 3.7 - - - - - - - - - 5.2 - - - 0.4
Hudmelanom C43 - - - - - 4.0 - 4.8 4.3 - 2.9 10.7 13.9 8.0 - 34.1 30.6 - 2.7
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - - - 10.4 - - 53.4 0.5
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - 2.8 8.0 5.2 6.8 - 17.8 0.6
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - 4.3 - - - - - - - 10.2 - 0.3
Bindvävnad C48-49 - - - - - 7.9 - - - 3.4 - - - - - - 10.2 35.6 1.1
Bröst C50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Manliga könsorgan C60-63 - - - - - - - - - - 5.8 8.0 36.1 71.7 93.4 245.8 326.4 569.3 13.0
  Prostata C61 - - - - - - - - - - - 8.0 33.4 71.7 93.4 245.8 326.4 569.3 12.6
  Testikel C62 - - - - - - - - - - 2.9 - 2.8 - - - - - 0.3
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - - - 2.9 - - - - - - - 0.1
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - - 11.6 13.4 25.0 11.9 51.9 95.6 102.0 160.1 5.8
  Njure C64 - - - - - - - - - - 11.6 10.7 8.3 8.0 26.0 27.3 20.4 53.4 2.7
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - - 2.7 16.7 4.0 26.0 68.3 81.6 106.8 3.0
Öga C69 - - - - - - - - - - - - 2.8 4.0 - 6.8 10.2 17.8 0.4
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - 4.8 - - 3.7 4.0 4.4 4.8 12.8 13.6 - 13.4 16.7 8.0 20.8 20.5 30.6 - 5.4
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - - - 4.0 - - 10.2 - 0.2
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - 5.4 - 4.0 - - - - 0.3
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - 4.0 - - - - - 5.4 8.3 4.0 20.8 27.3 71.4 124.5 2.7
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 4.9 - - - - 7.9 8.9 - - 3.4 2.9 13.4 27.8 43.8 124.6 136.5 285.6 249.1 11.6
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - 7.9 - - - 3.4 2.9 10.7 5.6 8.0 57.1 68.3 112.2 106.8 4.8
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - 2.8 - - - 20.4 17.8 0.3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - - 2.7 5.6 15.9 41.5 20.5 61.2 53.4 2.4
  Leukemi C91-95 4.9 - - - - - 8.9 - - - - - 11.1 15.9 15.6 41.0 51.0 17.8 3.1
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - - 5.2 6.8 20.4 53.4 0.5
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - 2.8 4.0 5.2 - 20.4 - 0.4
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - 5.2 - - - 0.1
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.