Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 55.1 24.8 4.5 24.1 36.0 40.7 83.3 126.5 203.1 316.3 536.6 634.8 783.1 1051 1214 1316 1641 1892 231.7
Mun och svalg C00-14 - - - - - - 4.9 - - - 3.0 - 9.1 7.8 31.5 25.2 28.4 33.2 2.2
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - 4.5 - 5.7 - 0.1
  Tunga C02 - - - - - - - - - - 3.0 - - 3.9 13.5 - 11.4 19.9 0.7
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - - - 3.0 3.9 4.5 15.1 5.7 13.3 0.6
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - 4.9 - - - - - 3.0 - 4.5 - - - 0.5
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - - - 3.0 - 4.5 10.1 5.7 - 0.3
Matsmältningsorgan C15-26 5.0 5.0 - - - 4.5 - 10.1 17.7 17.4 69.7 79.0 103.2 202.5 260.9 292.5 374.8 551.0 33.8
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - 3.5 6.1 2.9 - 3.9 9.0 10.1 11.4 19.9 1.2
  Magsäck C16 - - - - - - - 5.1 - - 12.1 8.8 15.2 27.3 31.5 30.3 56.8 53.1 4.2
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - - 6.1 3.9 - 5.0 5.7 6.6 0.5
  Tjocktarm C18 - - - - - 4.5 - - 4.4 7.0 18.2 20.5 21.2 46.7 67.5 80.7 136.3 185.9 8.8
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - 13.2 7.0 15.2 20.5 30.4 46.7 40.5 55.5 39.8 66.4 7.3
  Anus C21 - - - - - - - - - - 3.0 - - - - - 5.7 - 0.2
  Lever C22 5.0 5.0 - - - - - - - - 3.0 - 12.1 11.7 22.5 - 22.7 26.6 2.8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - 3.0 5.9 6.1 19.5 27.0 30.3 17.0 53.1 2.4
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - 5.1 - - 9.1 20.5 12.1 42.8 63.0 75.7 73.8 126.1 6.4
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - - - - 5.0 5.7 13.3 0.1
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - - 3.5 12.1 38.0 42.5 66.2 81.0 55.5 85.2 66.4 9.0
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - 2.9 - 3.9 - - - - 0.2
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - - - 4.5 - - - 0.1
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - - 3.5 12.1 35.1 42.5 62.3 76.5 50.4 85.2 66.4 8.6
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - 5.0 - - 0.1
Ben C40-41 - 5.0 - - - - - - - - - 2.9 - 3.9 - - 5.7 6.6 0.8
Hudmelanom C43 - - - - 4.0 4.5 14.7 20.2 8.8 7.0 33.3 11.7 39.5 35.0 27.0 35.3 34.1 26.6 9.7
Hud, ej-melanom C44 - - - - 4.0 - 4.9 - - - 9.1 14.6 3.0 35.0 54.0 100.9 170.4 338.5 7.5
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - - 3.9 - 5.0 - 6.6 0.2
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - - - - - - - - 2.9 9.1 7.8 - 25.2 5.7 33.2 1.2
Bröst C50 - - - - - 4.5 24.5 45.5 97.1 184.2 230.4 283.7 288.4 299.8 247.4 252.2 295.3 312.0 75.3
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - 4.0 9.0 14.7 10.1 8.8 48.7 51.5 111.2 127.5 171.3 184.4 191.7 159.0 199.1 30.6
  Livmoderhals C53 - - - - - 4.5 14.7 10.1 4.4 - 12.1 8.8 3.0 11.7 13.5 - 17.0 13.3 4.0
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - - - 38.2 24.3 58.5 60.7 97.3 121.4 100.9 56.8 79.7 15.3
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Äggstock C56 - - - - 4.0 4.5 - - 4.4 7.0 12.1 32.2 45.5 38.9 31.5 50.4 45.4 39.8 7.8
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - - 3.5 3.0 11.7 18.2 23.4 18.0 40.3 39.8 66.4 3.6
Urinorgan C64-68 5.0 - - - - - - 5.1 8.8 10.4 15.2 11.7 21.2 62.3 67.5 85.7 124.9 53.1 9.1
  Njure C64 - - - - - - - - 8.8 10.4 9.1 5.9 6.1 31.1 45.0 55.5 51.1 19.9 4.8
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 5.0 - - - - - - 5.1 - - 6.1 5.9 15.2 31.1 22.5 30.3 73.8 33.2 4.3
Öga C69 10.0 - - - - - - - - - 3.0 - - - 4.5 - 5.7 - 1.5
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 5.0 14.9 4.5 4.0 - 9.0 4.9 15.2 17.7 10.4 24.3 32.2 18.2 42.8 36.0 20.2 34.1 6.6 12.1
Sköldkörtel C73 - - - 4.0 - 4.5 9.8 - 26.5 20.9 39.4 20.5 21.2 7.8 22.5 15.1 17.0 13.3 8.8
Andra endokrina körtlar C74-75 5.0 - - - - - - - 4.4 - - - - 7.8 - - - - 1.1
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - 5.1 4.4 - 6.1 5.9 15.2 7.8 40.5 40.3 56.8 73.0 3.8
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 25.0 - - 16.0 24.0 4.5 4.9 15.2 8.8 13.9 39.4 20.5 85.0 89.6 157.4 171.5 244.2 172.6 25.1
  Hodgkin lymfom C81 - - - 12.0 20.0 - 4.9 5.1 - - - 2.9 - - - 5.0 5.7 - 3.5
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 5.0 - - - - - - 10.1 4.4 13.9 27.3 11.7 57.7 42.8 81.0 80.7 102.2 73.0 11.0
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - 3.0 - 9.1 7.8 22.5 40.3 39.8 6.6 1.8
  Leukemi C91-95 20.0 - - 4.0 4.0 - - - - - 3.0 - 6.1 19.5 27.0 20.2 28.4 33.2 5.1
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - - - 10.1 28.4 39.8 0.4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - 4.5 - - 4.4 - 6.1 5.9 12.1 19.5 27.0 15.1 39.8 19.9 3.2
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - 5.1 22.1 7.0 27.3 26.3 42.5 50.6 18.0 - - 6.6 8.1
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - 16.0 60.0 185.3 166.6 106.2 106.0 69.5 36.4 8.8 15.2 - - - - 13.3 50.8
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - 4.5 - 15.2 4.4 24.3 18.2 5.9 9.1 7.8 13.5 5.0 - 19.9 5.2
  Basaliom i hud - - - 4.0 4.0 4.5 9.8 10.1 48.6 86.9 94.0 175.5 227.6 346.5 445.3 665.7 931.4 1075 67.2
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.