Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 10.0 9.9 9.0 - 4.0 13.6 4.9 15.2 35.3 38.2 103.1 158.0 182.1 327.1 472.3 691.0 851.9 1142 64.9
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - - - 3.0 - - - - 5.0 22.7 13.3 0.4
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - - - - - - 11.4 6.6 0.1
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - - - - - - - 5.7 6.6 0.1
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - 3.0 - - - - - - - 0.2
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - - - - - - 5.0 5.7 - 0.1
Matsmältningsorgan C15-26 - 5.0 - - - 4.5 - 5.1 4.4 10.4 36.4 29.3 54.6 97.3 170.9 232.0 289.6 451.4 19.6
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - 3.5 - - - - 9.0 10.1 11.4 39.8 0.7
  Magsäck C16 - - - - - - - 5.1 - - 6.1 2.9 6.1 19.5 22.5 30.3 45.4 46.5 2.8
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - 3.0 - - 3.9 - - 11.4 - 0.3
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - - - 6.1 2.9 9.1 7.8 13.5 40.3 56.8 106.2 2.5
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - - 6.1 - 6.1 7.8 18.0 25.2 17.0 33.2 1.6
  Anus C21 - - - - - - - - - - - 2.9 - - - - - - 0.1
  Lever C22 - 5.0 - - - - - - - - 3.0 - 12.1 15.6 22.5 15.1 28.4 39.8 2.5
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - 3.0 5.9 3.0 7.8 22.5 25.2 28.4 39.8 1.8
  Bukspottkörtel C25 - - - - - 4.5 - - 4.4 3.5 9.1 14.6 18.2 35.0 63.0 80.7 85.2 132.8 6.8
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - 3.5 - - - - - 5.0 5.7 13.3 0.4
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - - - 12.1 29.3 27.3 42.8 76.5 45.4 79.5 106.2 7.1
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - - 3.9 - - - - 0.1
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - - - 12.1 29.3 27.3 38.9 76.5 40.3 79.5 106.2 6.9
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - 5.0 - - 0.1
Ben C40-41 - - 4.5 - - - - - 4.4 - - - - 3.9 - - - 6.6 0.8
Hudmelanom C43 - - - - - - 4.9 - - - 6.1 2.9 6.1 3.9 4.5 15.1 5.7 19.9 1.4
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - - - 4.5 - 11.4 6.6 0.2
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - - - - 5.0 - - 0.1
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - - - - - - - - 5.9 - 3.9 - - 5.7 13.3 0.4
Bröst C50 - - - - - - - 5.1 - 13.9 6.1 35.1 33.4 46.7 45.0 55.5 79.5 99.6 7.9
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - - 4.5 - - 8.8 3.5 9.1 29.3 24.3 38.9 40.5 95.8 113.6 166.0 8.0
  Livmoderhals C53 - - - - - - - - 8.8 3.5 3.0 - - - 9.0 5.0 11.4 19.9 1.3
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - - - - 3.0 11.7 - 7.8 9.0 35.3 34.1 33.2 1.7
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - 3.0 - - - - - 0.1
  Äggstock C56 - - - - - 4.5 - - - - 3.0 14.6 21.2 15.6 13.5 45.4 56.8 53.1 3.7
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - - - - 2.9 - 15.6 9.0 10.1 11.4 59.7 1.2
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - 4.4 - 3.0 8.8 6.1 7.8 9.0 40.3 45.4 59.7 2.4
  Njure C64 - - - - - - - - 4.4 - 3.0 - 6.1 7.8 4.5 30.3 28.4 33.2 1.6
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - - 8.8 - - 4.5 10.1 17.0 26.6 0.8
Öga C69 - - - - - - - - - - - - - - - 10.1 - - 0.1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - 5.0 - - - 4.5 - 5.1 4.4 10.4 3.0 14.6 6.1 7.8 13.5 25.2 11.4 13.3 3.9
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - - - 7.8 4.5 15.1 11.4 - 0.5
Andra endokrina körtlar C74-75 5.0 - - - - - - - 4.4 - - - - - - - - - 0.9
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - - - 6.1 - 12.1 15.6 27.0 45.4 34.1 59.7 2.7
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 5.0 - 4.5 - 4.0 - - - 4.4 - 18.2 2.9 12.1 50.6 76.5 100.9 142.0 126.1 8.5
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - - - - - - - - - - 5.0 - - 0.1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - - - - 4.4 - 6.1 2.9 - 31.1 22.5 20.2 39.8 46.5 2.7
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - 3.9 - - - - 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - 9.1 - 6.1 7.8 22.5 40.3 39.8 19.9 2.1
  Leukemi C91-95 5.0 - 4.5 - 4.0 - - - - - 3.0 - 3.0 7.8 27.0 15.1 34.1 39.8 2.9
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - - - 5.0 22.7 19.9 0.3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - 3.0 - 4.5 15.1 5.7 - 0.4
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - - - - - - - 5.0 - - 0.1
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - - - - - - - - - - 5.0 - 6.6 0.1
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - 4.5 5.0 - 6.6 0.2
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.