Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 487 86.9 5.4 3.6 0.7 3.4
Mun och svalg C00-14 14 98.6 1.4 - - -
  Läpp C00 3 100.0 - - - -
  Tunga C02 1 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 3 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 1 100.0 - - - -
  Svalg C01,C09-14 7 97.0 3.0 - - -
Matsmältningsorgan C15-26 101 79.6 5.9 6.7 2.0 5.7
  Matstrupe C15 6 93.5 - - - 6.5
  Magsäck C16 13 98.4 - - - 1.6
  Tunntarm C17 1 85.7 - - - 14.3
  Tjocktarm C18 26 95.5 - 0.8 - 3.8
  Ändtarm C19-20 22 99.1 - - 0.9 -
  Anus C21 0 100.0 - - - -
  Lever C22 9 50.0 19.6 23.9 - 6.5
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 6 69.0 17.2 10.3 - 3.4
  Bukspottkörtel C25 16 29.6 18.5 22.2 11.1 18.5
  Andra matsmältningsorgan C26 1 25.0 25.0 25.0 - 25.0
Andningsorgan C30-39 68 67.2 22.6 8.2 0.6 1.5
  Näsa, bihåla C30-31 1 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 4 100.0 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 62 64.8 24.5 8.4 0.6 1.6
  Mediastinum C38 1 - 33.3 66.7 - -
Ben C40-41 1 100.0 - - - -
Hudmelanom C43 16 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 22 100.0 - - - -
Mesoteliom C45 1 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 0 100.0 - - - -
Bindvävnad C48-49 3 92.9 - 7.1 - -
Bröst C50 1 83.3 16.7 - - -
Manliga könsorgan C60-63 132 99.1 - - - 0.9
  Prostata C61 129 99.1 - - - 0.9
  Testikel C62 3 100.0 - - - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 100.0 - - - -
Urinorgan C64-68 40 95.0 1.5 2.5 - 1.0
  Njure C64 11 89.1 1.8 7.3 - 1.8
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 29 97.3 1.4 0.7 - 0.7
Öga C69 0 - - 100.0 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 16 91.0 - 7.7 - 1.3
Sköldkörtel C73 5 95.8 4.2 - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 1 75.0 - - - 25.0
Annan eller ospecifierad C76,C80 8 51.2 7.3 19.5 7.3 14.6
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 57 81.1 5.2 1.7 0.7 11.2
  Hodgkin lymfom C81 3 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 27 94.9 2.9 - - 2.2
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 85.7 - - - 14.3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 7 65.7 17.1 11.4 2.9 2.9
  Leukemi C91-95 11 64.2 9.4 1.9 1.9 22.6
  Myelodysplastiska syndrom D46 3 21.4 - - - 78.6
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 5 85.2 - - - 14.8
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 145 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.