Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 449 88.5 3.9 4.0 0.7 2.8
Mun och svalg C00-14 6 100.0 - - - -
  Läpp C00 0 100.0 - - - -
  Tunga C02 2 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 2 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 1 100.0 - - - -
  Svalg C01,C09-14 1 100.0 - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 83 74.2 6.7 11.6 1.7 5.8
  Matstrupe C15 3 100.0 - - - -
  Magsäck C16 10 96.1 - - 2.0 2.0
  Tunntarm C17 1 100.0 - - - -
  Tjocktarm C18 24 96.6 - 2.5 0.8 -
  Ändtarm C19-20 15 98.7 - - - 1.3
  Anus C21 0 100.0 - - - -
  Lever C22 5 47.8 13.0 30.4 - 8.7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 7 39.4 24.2 15.2 3.0 18.2
  Bukspottkörtel C25 17 25.3 18.4 37.9 2.3 16.1
  Andra matsmältningsorgan C26 1 25.0 25.0 - 50.0 -
Andningsorgan C30-39 21 62.1 20.4 13.6 1.0 2.9
  Näsa, bihåla C30-31 0 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 0 100.0 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 20 61.6 21.2 13.1 1.0 3.0
  Mediastinum C38 0 - - 100.0 - -
Ben C40-41 1 80.0 - 20.0 - -
Hudmelanom C43 15 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 27 100.0 - - - -
Mesoteliom C45 1 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - -
Bindvävnad C48-49 3 100.0 - - - -
Bröst C50 128 99.7 0.2 0.2 - -
Kvinnliga könsorgan C51-58 60 95.0 3.6 - 0.7 0.7
  Livmoderhals C53 5 96.2 - - 3.8 -
  Livmoderkropp C54 31 98.0 0.7 - 0.7 0.7
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - -
  Äggstock C56 15 86.8 13.2 - - -
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 9 97.9 - - - 2.1
Urinorgan C64-68 20 96.0 2.0 - 1.0 1.0
  Njure C64 11 94.3 1.9 - 1.9 1.9
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 10 97.9 2.1 - - -
Öga C69 1 100.0 - - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 15 83.8 - 6.8 1.4 8.1
Sköldkörtel C73 12 98.3 - - 1.7 -
Andra endokrina körtlar C74-75 1 100.0 - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 10 45.1 17.6 29.4 3.9 3.9
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 47 79.1 6.8 2.6 0.4 11.1
  Hodgkin lymfom C81 3 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 23 99.1 0.9 - - -
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 5 51.9 14.8 22.2 - 11.1
  Leukemi C91-95 7 50.0 20.6 - 2.9 26.5
  Myelodysplastiska syndrom D46 3 15.4 15.4 - - 69.2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 7 79.4 5.9 - - 14.7
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 12 100.0 - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 36 100.0 - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 6 90.6 - - - 9.4
  Basaliom i hud 171 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.