Prostata 139 26.6 65.0
Lunga, luftstrupe 49 9.4 25.0
Urinblåsa och urinvägar3 34 6.5 14.4
Tjocktarm 30 5.7 13.4
Non-Hodgkin lymfom 27 5.2 16.3
Hud, ej-melanom2 25 4.8 9.4
Ändtarm 25 4.8 13.0
Bukspottkörtel 21 4.0 9.6
Hjärna, centrala nervsystemet 20 3.8 14.3
Leukemi 18 3.4 10.0
Alla cancerformer2 522 100.0 265.6
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.