Lunga, luftstrupe 55 22.7 26.3
Prostata 36 14.9 13.9
Bukspottkörtel 21 8.7 9.6
Matstrupe 14 5.8 5.9
Tjocktarm 10 4.1 5.1
Non-Hodgkin lymfom 10 4.1 4.0
Ändtarm 8 3.3 3.6
Gallblåsa, gallvägar 8 3.3 4.0
Myelom och andra plasmacellstumörer 8 3.3 3.5
Hudmelanom 7 2.9 4.8
Alla cancerformer2 242 100.0 112.2
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.