Bröst 117 26.4 66.3
Hud, ej-melanom2 39 8.8 10.0
Livmoderkropp 26 5.9 13.2
Non-Hodgkin lymfom 26 5.9 13.8
Magsäck 21 4.7 8.0
Lunga, luftstrupe 21 4.7 9.0
Ändtarm 20 4.5 8.4
Tjocktarm 18 4.1 5.1
Bukspottkörtel 17 3.8 6.9
Hudmelanom 16 3.6 13.0
Alla cancerformer2 443 100.0 218.9
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.