Bukspottkörtel 23 14.0 11.7
Bröst 17 10.4 5.6
Lunga, luftstrupe 13 7.9 4.9
Tjocktarm 12 7.3 3.1
Äggstock 10 6.1 3.5
Magsäck 9 5.5 2.6
Gallblåsa, gallvägar 7 4.3 2.2
Njure 7 4.3 1.9
Myelom och andra plasmacellstumörer 7 4.3 1.9
Hjärna, centrala nervsystemet 7 4.3 4.7
Alla cancerformer2 164 100.0 61.4
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.