Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 487 23.7 3.1 4.4 25.7 6.0 4.3 32.8
Mun och svalg C00-14 14 23.6 2.8 18.1 19.4 - 5.6 30.6
  Läpp C00 3 60.0 - 6.7 - - - 33.3
  Tunga C02 1 33.3 - 16.7 - - 16.7 33.3
  Annan muncancer C03-06 3 15.4 7.7 7.7 30.8 - 7.7 30.8
  Spottkörtel C07-08 1 20.0 - - 20.0 - 20.0 40.0
  Svalg C01,C09-14 7 9.1 3.0 30.3 27.3 - 3.0 27.3
Matsmältningsorgan C15-26 101 13.8 10.3 7.9 27.1 6.5 6.7 27.7
  Matstrupe C15 6 3.2 3.2 12.9 22.6 9.7 12.9 35.5
  Magsäck C16 13 12.5 3.1 4.7 35.9 1.6 10.9 31.3
  Tunntarm C17 1 28.6 - - 42.9 - 14.3 14.3
  Tjocktarm C18 26 17.4 21.2 10.6 17.4 6.8 6.1 20.5
  Ändtarm C19-20 22 23.6 17.3 11.8 19.1 10.0 1.8 16.4
  Anus C21 0 - 50.0 - - - - 50.0
  Lever C22 9 13.0 2.2 2.2 26.1 2.2 6.5 47.8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 6 6.9 - 10.3 34.5 3.4 6.9 37.9
  Bukspottkörtel C25 16 2.5 - 2.5 44.4 7.4 8.6 34.6
  Andra matsmältningsorgan C26 1 - - - 50.0 25.0 - 25.0
Andningsorgan C30-39 68 12.0 1.8 11.7 47.2 12.3 3.8 11.1
  Näsa, bihåla C30-31 1 16.7 - 16.7 - - - 66.7
  Struphuvud C32 4 22.7 4.5 4.5 27.3 - 4.5 36.4
  Lunga, luftstrupe C33-34 62 11.3 1.6 12.3 50.0 13.5 3.9 7.4
  Mediastinum C38 1 - - - - - - 100.0
Ben C40-41 1 20.0 - - 20.0 - 20.0 40.0
Hudmelanom C43 16 27.5 - 1.3 5.0 2.5 12.5 51.3
Hud, ej-melanom C44 22 36.1 - 1.9 - - 1.9 60.2
Mesoteliom C45 1 20.0 - 20.0 20.0 20.0 - 20.0
Autonoma nervsystemet C47 0 50.0 - - 50.0 - - -
Bindvävnad C48-49 3 21.4 - - 21.4 - - 57.1
Bröst C50 1 16.7 - 33.3 - - 16.7 33.3
Manliga könsorgan C60-63 132 31.3 2.0 0.8 18.6 1.7 1.5 44.3
  Prostata C61 129 31.7 2.0 0.3 19.1 1.6 1.4 43.9
  Testikel C62 3 13.3 - 20.0 - 6.7 6.7 53.3
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 33.3 - - - - - 66.7
Urinorgan C64-68 40 38.8 1.0 - 12.4 2.5 3.0 42.3
  Njure C64 11 18.2 1.8 - 20.0 9.1 5.5 45.5
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 29 46.6 0.7 - 9.6 - 2.1 41.1
Öga C69 0 100.0 - - - - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 16 97.4 - - 2.6 - - -
Sköldkörtel C73 5 12.5 4.2 4.2 12.5 8.3 20.8 37.5
Andra endokrina körtlar C74-75 1 25.0 - - 25.0 25.0 - 25.0
Annan eller ospecifierad C76,C80 8 - - - 19.5 17.1 29.3 34.1
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 57 5.6 - 0.7 50.0 14.7 2.1 26.9
  Hodgkin lymfom C81 3 - - - 23.1 - - 76.9
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 27 10.9 - 1.5 29.9 7.3 3.6 46.7
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 - - - 71.4 14.3 14.3 -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 7 2.9 - - 80.0 11.4 - 5.7
  Leukemi C91-95 11 - - - 69.8 28.3 - 1.9
  Myelodysplastiska syndrom D46 3 - - - 57.1 42.9 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 5 - - - 77.8 22.2 - -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 145 100.0 - - - - - -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.