Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 449 25.9 1.2 5.9 18.5 4.5 11.6 32.5
Mun och svalg C00-14 6 27.6 - 3.4 20.7 3.4 3.4 41.4
  Läpp C00 0 100.0 - - - - - -
  Tunga C02 2 50.0 - - 10.0 - 10.0 30.0
  Annan muncancer C03-06 2 - - 11.1 33.3 - - 55.6
  Spottkörtel C07-08 1 33.3 - - 33.3 - - 33.3
  Svalg C01,C09-14 1 - - - 20.0 20.0 - 60.0
Matsmältningsorgan C15-26 83 11.6 5.5 8.2 26.3 7.5 12.0 28.9
  Matstrupe C15 3 14.3 - - 35.7 - 21.4 28.6
  Magsäck C16 10 9.8 - 5.9 25.5 2.0 21.6 35.3
  Tunntarm C17 1 16.7 - - 16.7 16.7 33.3 16.7
  Tjocktarm C18 24 12.6 14.3 16.0 25.2 11.8 5.0 15.1
  Ändtarm C19-20 15 17.1 6.6 10.5 18.4 13.2 7.9 26.3
  Anus C21 0 - - 50.0 - - - 50.0
  Lever C22 5 13.0 - 4.3 17.4 4.3 13.0 47.8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 7 3.0 3.0 3.0 27.3 3.0 9.1 51.5
  Bukspottkörtel C25 17 9.2 - 1.1 35.6 3.4 18.4 32.2
  Andra matsmältningsorgan C26 1 - - - 50.0 - - 50.0
Andningsorgan C30-39 21 12.6 - 11.7 49.5 9.7 6.8 9.7
  Näsa, bihåla C30-31 0 - - - 50.0 - - 50.0
  Struphuvud C32 0 100.0 - - - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 20 11.1 - 12.1 50.5 10.1 7.1 9.1
  Mediastinum C38 0 100.0 - - - - - -
Ben C40-41 1 20.0 - - 20.0 - - 60.0
Hudmelanom C43 15 26.0 1.4 - 1.4 - 11.0 60.3
Hud, ej-melanom C44 27 37.6 - - 0.8 - 3.0 58.6
Mesoteliom C45 1 33.3 - - - - 33.3 33.3
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - -
Bindvävnad C48-49 3 23.5 - - 17.6 5.9 - 52.9
Bröst C50 128 20.7 0.2 11.1 3.4 0.3 20.8 43.5
Kvinnliga könsorgan C51-58 60 52.3 0.7 3.6 23.5 5.3 5.6 8.9
  Livmoderhals C53 5 50.0 - 11.5 30.8 - - 7.7
  Livmoderkropp C54 31 68.6 - 2.0 11.1 2.6 2.6 13.1
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - -
  Äggstock C56 15 17.1 2.6 3.9 50.0 13.2 10.5 2.6
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 9 57.4 - 4.3 17.0 4.3 10.6 6.4
Urinorgan C64-68 20 28.7 - 2.0 14.9 4.0 5.0 45.5
  Njure C64 11 24.5 - 3.8 15.1 7.5 3.8 45.3
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 10 33.3 - - 14.6 - 6.3 45.8
Öga C69 1 20.0 - - - - - 80.0
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 15 100.0 - - - - - -
Sköldkörtel C73 12 43.1 - 1.7 5.2 - 3.4 46.6
Andra endokrina körtlar C74-75 1 25.0 - - 50.0 - - 25.0
Annan eller ospecifierad C76,C80 10 - - - 45.1 13.7 25.5 15.7
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 47 7.2 - - 45.5 12.3 8.1 26.8
  Hodgkin lymfom C81 3 - - - - - 30.8 69.2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 23 14.9 - - 20.2 6.1 13.2 45.6
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 5 - - - 85.2 11.1 - 3.7
  Leukemi C91-95 7 - - - 82.4 17.6 - -
  Myelodysplastiska syndrom D46 3 - - - 69.2 23.1 - 7.7
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 7 - - - 70.6 29.4 - -
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 12 96.6 - 1.7 - - 1.7 -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 36 99.4 - - - - - 0.6
  Borderlinetumör i äggstock D39 6 78.1 - - - 3.1 3.1 15.6
  Basaliom i hud 171 99.9 - - 0.1 - - -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.