Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 400 1462 2289 3265
Mun och svalg C00-14 11 51 72 114
  Läpp C00 1 12 21 52
  Tunga C02 2 4 9 12
  Annan muncancer C03-06 2 9 13 16
  Spottkörtel C07-08 1 5 7 8
  Svalg C01,C09-14 5 21 22 26
Matsmältningsorgan C15-26 72 219 334 439
  Matstrupe C15 2 6 8 9
  Magsäck C16 11 21 27 44
  Tunntarm C17 - 4 9 12
  Tjocktarm C18 25 86 141 191
  Ändtarm C19-20 23 81 121 153
  Anus C21 - 1 1 1
  Lever C22 5 8 10 11
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 4 6 6 6
  Bukspottkörtel C25 2 6 11 12
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - -
Andningsorgan C30-39 31 76 102 136
  Näsa, bihåla C30-31 2 5 8 13
  Struphuvud C32 5 13 19 28
  Lunga, luftstrupe C33-34 24 57 73 92
  Mediastinum C38 - 1 2 3
Ben C40-41 1 3 5 14
Hudmelanom C43 11 63 100 167
Hud, ej-melanom C44 24 86 118 167
Mesoteliom C45 - 1 1 1
Autonoma nervsystemet C47 - - 1 9
Bindvävnad C48-49 1 11 18 32
Bröst C50 2 6 8 11
Manliga könsorgan C60-63 135 545 908 1181
  Prostata C61 130 529 879 1116
  Testikel C62 3 13 23 57
  Andra manliga könsorgan C60,C63 2 3 6 8
Urinorgan C64-68 40 141 224 321
  Njure C64 9 31 54 87
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 31 110 170 234
Öga C69 - 1 1 8
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 18 53 80 165
Sköldkörtel C73 1 19 26 48
Andra endokrina körtlar C74-75 - 1 1 6
Annan eller ospecifierad C76,C80 8 13 17 21
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 45 173 273 425
  Hodgkin lymfom C81 3 13 25 60
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 22 91 154 231
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 5 5 6
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 4 16 22 25
  Leukemi C91-95 10 27 42 71
  Myelodysplastiska syndrom D46 - 2 2 2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 5 19 23 30
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 151 647 1062 1543
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.