Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 364 1528 2549 4613
Mun och svalg C00-14 5 22 36 57
  Läpp C00 - 2 6 12
  Tunga C02 1 7 12 12
  Annan muncancer C03-06 2 7 9 17
  Spottkörtel C07-08 1 3 4 10
  Svalg C01,C09-14 1 3 5 6
Matsmältningsorgan C15-26 53 187 307 467
  Matstrupe C15 - 4 6 7
  Magsäck C16 14 21 30 55
  Tunntarm C17 - 5 7 8
  Tjocktarm C18 12 78 141 218
  Ändtarm C19-20 17 56 95 141
  Anus C21 - 2 4 4
  Lever C22 3 4 5 7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 3 8 8 13
  Bukspottkörtel C25 4 9 11 14
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - -
Andningsorgan C30-39 12 25 33 45
  Näsa, bihåla C30-31 - 1 2 6
  Struphuvud C32 - 1 1 2
  Lunga, luftstrupe C33-34 12 23 30 36
  Mediastinum C38 - - - 1
Ben C40-41 - 3 3 8
Hudmelanom C43 16 65 111 177
Hud, ej-melanom C44 38 110 138 183
Mesoteliom C45 - 1 1 2
Autonoma nervsystemet C47 - - - 4
Bindvävnad C48-49 3 13 16 32
Bröst C50 117 569 997 1863
Kvinnliga könsorgan C51-58 48 216 369 673
  Livmoderhals C53 7 18 29 72
  Livmoderkropp C54 24 126 227 410
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - 6
  Äggstock C56 11 42 71 130
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 6 30 42 55
Urinorgan C64-68 15 68 112 195
  Njure C64 10 32 58 102
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 5 36 54 93
Öga C69 - 5 6 15
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 8 51 109 308
Sköldkörtel C73 6 49 93 198
Andra endokrina körtlar C74-75 - 2 2 9
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 9 9 13
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 40 133 207 364
  Hodgkin lymfom C81 4 13 23 53
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 23 80 123 188
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 5 9 15 18
  Leukemi C91-95 2 10 23 70
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 6 21 23 34
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 8 57 116 205
  Förstadier till cancer i livmoderhals 46 181 322 758
  Borderlinetumör i äggstock D39 7 28 51 105
  Basaliom i hud 200 767 1266 1962
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.