Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 209 770 1211 1754
Mun och svalg C00-14 7 27 39 55
  Läpp C00 0 5 9 20
  Tunga C02 1 2 5 7
  Annan muncancer C03-06 1 5 6 7
  Spottkörtel C07-08 1 3 5 5
  Svalg C01,C09-14 4 13 13 16
Matsmältningsorgan C15-26 35 105 161 210
  Matstrupe C15 1 3 4 4
  Magsäck C16 6 11 13 22
  Tunntarm C17 - 2 4 5
  Tjocktarm C18 11 42 71 93
  Ändtarm C19-20 12 38 56 71
  Anus C21 - 1 1 1
  Lever C22 2 3 4 5
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2 3 3 3
  Bukspottkörtel C25 1 3 6 7
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - -
Andningsorgan C30-39 16 38 51 70
  Näsa, bihåla C30-31 1 2 4 6
  Struphuvud C32 2 6 8 13
  Lunga, luftstrupe C33-34 13 29 37 47
  Mediastinum C38 - 1 3 4
Ben C40-41 1 2 3 11
Hudmelanom C43 5 36 58 94
Hud, ej-melanom C44 9 34 49 69
Mesoteliom C45 - 0 0 0
Autonoma nervsystemet C47 - - 1 10
Bindvävnad C48-49 1 8 15 27
Bröst C50 2 4 4 5
Manliga könsorgan C60-63 66 258 419 537
  Prostata C61 61 239 381 465
  Testikel C62 3 17 32 65
  Andra manliga könsorgan C60,C63 2 2 6 6
Urinorgan C64-68 19 75 115 159
  Njure C64 6 23 36 56
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 13 52 79 103
Öga C69 - 1 1 4
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 13 47 73 136
Sköldkörtel C73 0 14 18 34
Andra endokrina körtlar C74-75 - 1 1 7
Annan eller ospecifierad C76,C80 4 6 9 12
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 33 115 194 313
  Hodgkin lymfom C81 5 16 32 62
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 14 52 92 142
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 3 3 3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 9 11 13
  Leukemi C91-95 7 19 35 68
  Myelodysplastiska syndrom D46 - 1 1 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 5 16 19 23
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 68 284 467 664
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.