Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 194 822 1355 2298
Mun och svalg C00-14 2 9 12 20
  Läpp C00 - 1 1 3
  Tunga C02 0 2 3 3
  Annan muncancer C03-06 0 2 3 5
  Spottkörtel C07-08 0 3 3 6
  Svalg C01,C09-14 0 1 2 3
Matsmältningsorgan C15-26 24 82 134 194
  Matstrupe C15 - 2 3 3
  Magsäck C16 6 9 11 19
  Tunntarm C17 - 2 3 3
  Tjocktarm C18 4 29 54 89
  Ändtarm C19-20 7 28 48 62
  Anus C21 - 1 2 2
  Lever C22 4 4 6 7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 2 2 4
  Bukspottkörtel C25 1 3 4 5
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - -
Andningsorgan C30-39 5 11 15 21
  Näsa, bihåla C30-31 - 1 1 3
  Struphuvud C32 - 0 0 1
  Lunga, luftstrupe C33-34 5 10 13 16
  Mediastinum C38 - - - 1
Ben C40-41 - 3 3 7
Hudmelanom C43 13 42 67 102
Hud, ej-melanom C44 10 29 36 50
Mesoteliom C45 - 0 0 1
Autonoma nervsystemet C47 - - - 5
Bindvävnad C48-49 1 4 5 13
Bröst C50 66 322 553 908
Kvinnliga könsorgan C51-58 28 111 180 298
  Livmoderhals C53 7 16 25 49
  Livmoderkropp C54 13 61 102 163
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - 3
  Äggstock C56 6 23 39 63
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 3 11 15 21
Urinorgan C64-68 8 29 44 76
  Njure C64 4 14 23 44
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 4 16 21 32
Öga C69 - 6 6 13
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 7 45 86 198
Sköldkörtel C73 6 38 72 134
Andra endokrina körtlar C74-75 - 1 1 4
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 6 6 7
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 23 84 131 247
  Hodgkin lymfom C81 3 19 29 54
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 13 39 62 95
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - 0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 3 6 7
  Leukemi C91-95 2 12 22 75
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 3 11 12 16
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 4 35 67 103
  Förstadier till cancer i livmoderhals 68 246 421 772
  Borderlinetumör i äggstock D39 7 24 42 73
  Basaliom i hud 78 285 451 670
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.