Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 352 364 405 429 438 511 574 625 673 709 768
Mun och svalg C00-14 14 18 19 21 14 14 15 10 21 12 25
  Läpp C00 11 13 14 13 10 8 5 3 5 - 4
  Tunga C02 1 1 1 2 0 1 3 2 4 3 9
  Annan muncancer C03-06 1 1 2 2 1 2 3 3 3 1 4
  Spottkörtel C07-08 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1
  Svalg C01,C09-14 2 3 2 2 2 2 3 1 7 7 7
Matsmältningsorgan C15-26 93 87 91 104 90 104 109 122 149 145 136
  Matstrupe C15 7 6 6 7 6 9 7 8 9 9 7
  Magsäck C16 43 37 26 30 22 20 21 21 15 16 21
  Tunntarm C17 1 1 1 2 2 2 3 2 2 5 3
  Tjocktarm C18 9 11 15 21 18 24 29 33 42 34 37
  Ändtarm C19-20 10 9 13 14 12 17 18 21 27 25 23
  Anus C21 - - - 1 1 1 0 0 1 - -
  Lever C22 3 3 3 7 8 9 6 8 17 19 13
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 3 3 6 5 3 5 5 5 4 3 9
  Bukspottkörtel C25 13 14 17 15 15 17 18 22 27 31 19
  Andra matsmältningsorgan C26 4 3 2 2 2 1 2 3 3 3 4
Andningsorgan C30-39 133 136 129 124 117 108 85 90 91 96 93
  Näsa, bihåla C30-31 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
  Struphuvud C32 6 8 7 9 6 5 5 6 6 2 5
  Lunga, luftstrupe C33-34 123 126 120 113 109 102 78 82 83 92 87
  Mediastinum C38 2 1 - 1 1 - 0 1 1 - -
Ben C40-41 3 2 3 1 1 1 2 0 2 1 3
Hudmelanom C43 3 4 6 10 14 14 20 21 24 23 31
Hud, ej-melanom C44 5 5 8 11 14 12 19 20 36 38 50
Mesoteliom C45 - - 1 0 1 3 2 1 2 2 3
Autonoma nervsystemet C47 0 0 - 1 0 0 0 1 - - -
Bindvävnad C48-49 3 3 3 3 3 3 4 6 4 8 11
Bröst C50 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 -
Manliga könsorgan C60-63 22 34 48 49 64 111 158 197 185 212 230
  Prostata C61 21 32 46 46 61 108 155 193 179 209 221
  Testikel C62 1 2 1 3 3 3 3 4 4 3 7
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 1 1 0 - 0 0 0 2 - 2
Urinorgan C64-68 25 24 34 39 46 53 62 56 62 66 69
  Njure C64 9 6 10 13 16 21 19 21 26 21 25
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 17 18 24 26 30 32 43 35 36 45 44
Öga C69 1 1 2 1 1 2 2 1 1 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 5 7 13 13 16 20 18 23 19 17 24
Sköldkörtel C73 1 3 3 3 3 3 6 3 4 10 4
Andra endokrina körtlar C74-75 0 1 1 1 1 - 1 1 2 1 2
Annan eller ospecifierad C76,C80 15 11 8 11 10 14 12 13 13 5 18
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 26 27 37 38 42 49 57 58 58 72 69
  Hodgkin lymfom C81 4 5 5 3 2 3 4 3 3 5 2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 7 6 12 11 17 25 29 24 27 38 37
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 0 0 - 0 1 1 0 1 1 -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3 2 6 5 5 5 7 10 8 10 3
  Leukemi C91-95 11 11 11 15 14 12 12 15 11 11 17
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0 1 2 4 4 3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 3 4 3 4 4 4 3 5 3 7
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 31 49 68 89 112 105 142 182 249 272 303
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.