Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 262 261 259 266 271 273 257 279 286 325 314
Mun och svalg C00-14 4 5 3 3 3 3 3 3 5 6 7
  Läpp C00 2 1 1 1 0 1 - 0 0 - -
  Tunga C02 1 0 0 1 0 0 - 0 0 - 1
  Annan muncancer C03-06 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 2
  Spottkörtel C07-08 0 - 0 0 0 1 1 0 1 1 1
  Svalg C01,C09-14 1 2 1 1 2 2 1 1 3 4 3
Matsmältningsorgan C15-26 79 73 72 74 70 71 65 83 90 102 104
  Matstrupe C15 6 6 6 6 6 9 5 7 7 13 5
  Magsäck C16 41 33 24 22 20 14 14 16 13 8 17
  Tunntarm C17 0 1 1 0 2 2 1 2 2 2 2
  Tjocktarm C18 4 7 8 12 10 12 10 15 16 17 23
  Ändtarm C19-20 6 5 6 8 6 8 8 9 9 14 10
  Anus C21 - - - 1 0 1 - 0 0 - -
  Lever C22 2 3 3 5 8 5 6 7 13 16 12
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2 3 5 5 3 5 4 4 4 2 5
  Bukspottkörtel C25 13 13 16 14 15 15 16 20 24 29 26
  Andra matsmältningsorgan C26 4 3 2 2 2 1 1 3 2 1 4
Andningsorgan C30-39 109 109 113 106 102 89 76 73 72 93 73
  Näsa, bihåla C30-31 1 1 1 1 0 1 1 0 1 - -
  Struphuvud C32 3 4 3 3 3 1 2 2 3 3 -
  Lunga, luftstrupe C33-34 103 104 109 102 98 87 72 69 68 89 73
  Mediastinum C38 1 1 - 1 1 0 0 1 1 - -
Ben C40-41 2 1 2 1 1 0 1 - 0 - 1
Hudmelanom C43 1 2 3 4 4 5 6 5 7 7 4
Hud, ej-melanom C44 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 -
Mesoteliom C45 - - 1 0 1 2 2 1 2 1 3
Autonoma nervsystemet C47 1 0 - 1 - - - 0 0 - -
Bindvävnad C48-49 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 5
Bröst C50 - - - 0 - - 0 0 0 - -
Manliga könsorgan C60-63 14 16 17 20 26 32 32 38 35 37 44
  Prostata C61 13 15 16 19 26 32 32 38 35 37 43
  Testikel C62 0 1 1 1 0 - - 0 0 - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - 0 0 - 0 0 0 0 - 1
Urinorgan C64-68 15 13 12 15 16 20 17 18 20 19 22
  Njure C64 6 6 6 7 6 9 8 11 13 13 10
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 9 7 6 8 10 11 9 7 8 6 12
Öga C69 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 4 6 5 6 9 7 9 9 9 16 11
Sköldkörtel C73 - 0 2 0 1 1 1 2 1 - -
Andra endokrina körtlar C74-75 0 0 1 0 1 - 0 0 1 - 2
Annan eller ospecifierad C76,C80 13 11 7 9 9 13 12 11 9 9 9
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 18 20 20 23 27 25 30 32 29 31 28
  Hodgkin lymfom C81 2 4 3 2 2 0 0 1 0 - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 4 4 6 7 8 11 15 15 9 14 14
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - 0 1 - 1 1 -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 2 3 4 5 3 5 5 7 7 4
  Leukemi C91-95 9 9 7 8 11 9 8 9 8 9 8
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - 1 1 2 - 2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0 1 1 2 2 2 1 1 1 - -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 0 0 1 0 - - - - - - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.