Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 175 175 197 220 230 230 247 251 254 274 263
Mun och svalg C00-14 2 2 3 2 1 2 2 2 3 6 3
  Läpp C00 - 0 0 - - - 0 - - 1 -
  Tunga C02 0 0 1 - - 0 0 1 1 2 3
  Annan muncancer C03-06 - 0 0 0 0 0 1 1 1 1 -
  Spottkörtel C07-08 0 0 0 - - 0 0 0 0 - -
  Svalg C01,C09-14 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 -
Matsmältningsorgan C15-26 74 66 78 87 79 79 84 82 85 98 81
  Matstrupe C15 7 6 7 5 4 5 3 3 4 4 2
  Magsäck C16 28 21 20 22 18 16 11 14 12 11 9
  Tunntarm C17 0 0 0 1 1 2 2 1 1 1 -
  Tjocktarm C18 10 10 12 16 15 16 18 16 20 22 20
  Ändtarm C19-20 8 11 10 8 9 9 11 10 9 6 10
  Anus C21 - - - 0 0 1 1 0 1 1 1
  Lever C22 1 2 4 4 5 5 5 5 6 11 9
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2 5 8 11 7 6 7 8 7 10 5
  Bukspottkörtel C25 11 10 13 13 17 16 22 21 24 28 25
  Andra matsmältningsorgan C26 6 2 4 5 2 2 4 5 2 4 -
Andningsorgan C30-39 8 7 12 8 13 12 17 16 24 22 23
  Näsa, bihåla C30-31 1 0 1 0 1 1 1 0 1 - -
  Struphuvud C32 0 0 - - 0 0 - 0 0 - 1
  Lunga, luftstrupe C33-34 7 6 11 7 12 10 16 15 23 21 22
  Mediastinum C38 0 0 - - 0 0 - - 0 - -
Ben C40-41 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1
Hudmelanom C43 3 2 1 3 4 5 3 4 4 5 4
Hud, ej-melanom C44 1 1 0 1 1 1 1 2 1 2 1
Mesoteliom C45 0 - 0 1 1 1 1 2 1 - -
Autonoma nervsystemet C47 - 0 0 - 0 0 0 0 0 - -
Bindvävnad C48-49 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3
Bröst C50 23 27 26 34 35 35 32 40 40 49 46
Kvinnliga könsorgan C51-58 26 27 26 31 31 29 32 28 34 27 31
  Livmoderhals C53 7 5 5 5 4 3 4 4 2 3 3
  Livmoderkropp C54 3 5 4 7 7 7 8 6 9 6 14
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 0 1 1 0 0 1 0 - 1 1
  Äggstock C56 11 14 15 15 15 16 14 13 20 13 12
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 3 3 2 4 4 2 6 5 3 4 1
Urinorgan C64-68 5 6 9 8 10 11 12 10 12 13 11
  Njure C64 3 4 5 6 7 7 9 7 7 8 7
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 2 2 4 2 3 4 4 4 6 5 4
Öga C69 1 0 0 0 0 0 1 1 0 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3 4 8 6 8 8 10 11 10 11 14
Sköldkörtel C73 2 2 4 2 2 2 2 2 2 1 1
Andra endokrina körtlar C74-75 0 - 0 0 0 - 1 1 0 - 1
Annan eller ospecifierad C76,C80 13 10 8 10 14 14 18 17 10 11 11
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 12 17 19 26 28 30 29 32 26 26 32
  Hodgkin lymfom C81 2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 3 3 5 10 13 13 13 12 12 10 7
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - 0 0 - 0 - 0 1 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 4 5 4 4 6 5 7 5 7 8
  Leukemi C91-95 5 8 7 11 7 8 8 9 7 6 12
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - 1 1 1 - 2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - 0 - - 0 - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 0 - 0 0 0 0 0 0 1 1 1
  Basaliom i hud 0 - 1 0 - 0 0 - - - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.