Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 22.0 18.5 26.2 23.4 26.1 51.3 51.7 80.5 98.8 202.7 346.6 567.2 1088 1594 2203 2515 3314 3551 276.0
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - 2.7 13.4 27.3 13.9 24.6 58.7 56.2 49.0 28.0 58.4 7.7
  Läpp C00 - - - - - - - - 2.7 2.2 4.2 - 2.1 11.7 7.5 14.7 21.0 35.0 1.5
  Tunga C02 - - - - - - - - - 2.2 8.4 4.0 6.2 11.7 18.7 9.8 7.0 - 1.8
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - 2.2 2.1 2.0 2.1 14.7 3.7 4.9 - 11.7 1.0
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - 2.1 5.9 3.7 4.9 - - 0.4
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - 6.7 12.6 8.0 12.3 14.7 22.5 14.7 - 11.7 2.9
Matsmältningsorgan C15-26 - - 2.9 - 2.6 - 11.5 6.2 24.0 46.8 75.6 129.4 248.3 322.9 472.0 495.2 692.2 817.7 56.3
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - 4.5 6.3 11.9 14.4 38.2 15.0 34.3 21.0 35.0 3.7
  Magsäck C16 - - - - - - 8.6 - - 4.5 8.4 13.9 26.7 41.1 33.7 44.1 76.9 151.9 6.3
  Tunntarm C17 - - - - - - 2.9 - - - - 2.0 12.3 - 7.5 4.9 14.0 35.0 1.2
  Tjocktarm C18 - - 2.9 - 2.6 - - 6.2 13.3 11.1 25.2 27.9 65.7 79.3 149.8 137.3 202.8 175.2 15.9
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - 8.0 8.9 16.8 21.9 55.4 44.0 74.9 73.5 111.9 140.2 9.8
  Anus C21 - - - - - - - - - - 2.1 - - - - - 14.0 - 0.2
  Lever C22 - - - - - - - - - 4.5 - 8.0 30.8 35.2 59.9 103.0 69.9 116.8 6.0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - 4.5 2.1 8.0 4.1 14.7 22.5 9.8 21.0 11.7 2.0
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - 2.7 8.9 12.6 33.8 36.9 61.6 97.4 73.5 153.8 105.1 10.0
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - 2.1 2.0 2.1 8.8 11.2 14.7 7.0 46.7 1.2
Andningsorgan C30-39 - - - - - 2.7 - 6.2 2.7 11.1 35.7 75.6 147.7 223.1 322.2 387.3 440.5 420.5 33.5
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - 2.2 - - - 2.9 3.7 - - - 0.3
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - 2.2 4.2 6.0 6.2 20.5 3.7 29.4 14.0 11.7 1.9
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - 2.7 - 6.2 2.7 6.7 31.5 69.7 141.6 199.6 314.7 357.9 419.5 397.2 31.1
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - - 7.0 - 0.0
Ben C40-41 - - 2.9 - - - - - 2.7 - 2.1 - 4.1 2.9 3.7 4.9 - - 0.9
Hudmelanom C43 - - - - 2.6 5.4 8.6 9.3 13.3 17.8 23.1 23.9 55.4 64.6 59.9 117.7 55.9 93.5 13.0
Hud, ej-melanom C44 - - - - - 2.7 - 6.2 - 8.9 6.3 13.9 26.7 35.2 123.6 196.1 412.5 502.3 13.1
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - 2.0 6.2 8.8 11.2 9.8 - 11.7 1.0
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - 5.2 2.7 - 6.2 - 6.7 4.2 8.0 4.1 14.7 - 9.8 21.0 35.0 2.9
Bröst C50 - - - - - - - - - 2.2 - - - 2.9 - 4.9 - - 0.3
Manliga könsorgan C60-63 - - - 7.8 7.8 18.9 11.5 9.3 10.7 17.8 58.8 133.3 350.9 575.4 726.8 818.8 873.9 700.9 76.0
  Prostata C61 - - - - - 2.7 - - 8.0 17.8 58.8 129.4 348.8 566.5 723.0 809.0 867.0 700.9 71.2
  Testikel C62 - - - 7.8 7.8 16.2 11.5 9.3 - - - 2.0 - 5.9 - - - - 4.1
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - 2.7 - - 2.0 2.1 2.9 3.7 9.8 7.0 - 0.6
Urinorgan C64-68 - - - - - - - 3.1 13.3 17.8 42.0 55.7 110.8 132.1 221.0 186.3 328.6 292.0 24.2
  Njure C64 - - - - - - - - 2.7 11.1 21.0 37.8 47.2 44.0 78.7 34.3 104.9 35.0 9.2
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - 3.1 10.7 6.7 21.0 17.9 63.6 88.1 142.4 152.0 223.7 257.0 15.0
Öga C69 - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.9 - - - - 0.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 6.3 12.4 8.7 - - - 8.6 21.7 2.7 15.6 12.6 33.8 18.5 32.3 26.2 24.5 55.9 116.8 11.0
Sköldkörtel C73 - - - - - 2.7 2.9 - 2.7 4.5 12.6 4.0 8.2 2.9 7.5 14.7 7.0 - 2.4
Andra endokrina körtlar C74-75 - 3.1 - - - - - - 5.3 - - 2.0 - 2.9 - - 7.0 - 0.8
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - 2.7 4.5 10.5 17.9 8.2 20.5 15.0 49.0 48.9 105.1 4.2
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 15.7 3.1 11.6 15.6 7.8 16.2 8.6 12.4 16.0 35.6 35.7 51.7 73.9 91.0 157.3 147.1 342.6 397.2 28.8
  Hodgkin lymfom C81 - - 2.9 5.2 5.2 2.7 2.9 6.2 - - 4.2 2.0 4.1 - - 4.9 7.0 - 2.4
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 6.3 - 2.9 10.4 - 8.1 5.7 3.1 10.7 17.8 10.5 25.9 49.2 64.6 86.2 58.8 174.8 151.9 14.3
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - 21.0 - 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - 4.5 14.7 8.0 8.2 8.8 18.7 14.7 35.0 58.4 2.9
  Leukemi C91-95 9.4 3.1 5.8 - 2.6 2.7 - 3.1 5.3 11.1 2.1 13.9 12.3 17.6 22.5 34.3 41.9 58.4 6.5
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - - 11.2 19.6 35.0 105.1 1.1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - 2.7 - - - 2.2 4.2 2.0 - - 18.7 14.7 28.0 23.4 1.4
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - 2.6 - 5.7 15.5 50.7 62.4 96.6 175.1 285.2 557.7 966.5 1314 1573 2033 98.7
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.