Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 6.3 - 5.8 2.6 7.8 5.4 17.2 21.7 16.0 46.8 109.2 230.9 369.3 540.1 932.8 1236 1790 2360 106.1
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - - - 2.1 4.0 12.3 17.6 18.7 24.5 7.0 - 1.9
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - 4.9 - - 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - 2.0 - - 3.7 - - - 0.2
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - - 2.0 - 2.9 3.7 4.9 7.0 - 0.3
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - 2.1 5.9 - 4.9 - - 0.3
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - 2.1 - 10.3 8.8 11.2 9.8 - - 1.1
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - 2.7 5.7 6.2 5.3 22.3 37.8 85.6 125.2 182.0 314.7 377.5 573.3 689.2 34.8
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - 2.2 4.2 10.0 18.5 26.4 11.2 39.2 21.0 11.7 3.1
  Magsäck C16 - - - - - 2.7 2.9 - - 4.5 6.3 8.0 18.5 23.5 30.0 44.1 62.9 128.5 4.7
  Tunntarm C17 - - - - - - - 3.1 - - - - 2.1 2.9 11.2 4.9 7.0 11.7 0.7
  Tjocktarm C18 - - - - - - - 3.1 5.3 2.2 6.3 17.9 12.3 17.6 63.7 63.7 111.9 151.9 5.9
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - 2.2 2.1 10.0 14.4 11.7 33.7 44.1 69.9 128.5 3.7
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - - - - - 7.0 11.7 0.1
  Lever C22 - - - - - - 2.9 - - 2.2 2.1 8.0 20.5 29.4 48.7 93.2 90.9 93.5 5.3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - 2.2 4.2 8.0 - 8.8 3.7 14.7 21.0 11.7 1.3
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - - 6.7 10.5 23.9 36.9 58.7 97.4 68.6 167.8 93.5 9.1
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - 2.1 - 2.1 2.9 15.0 4.9 14.0 46.7 0.9
Andningsorgan C30-39 - - - - - 2.7 - 3.1 - 4.5 21.0 47.8 112.9 173.2 269.7 318.7 405.5 467.3 26.3
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - 2.1 - 3.7 - 7.0 - 0.2
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - 2.1 5.9 11.2 19.6 7.0 11.7 0.8
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - 2.7 - 3.1 - 4.5 21.0 47.8 108.8 167.3 254.7 299.1 391.5 443.9 25.3
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Ben C40-41 - - 2.9 - - - - - - - - - - - - 4.9 - - 0.3
Hudmelanom C43 - - - - - - - 3.1 - - 6.3 2.0 18.5 8.8 11.2 24.5 21.0 23.4 2.3
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - 2.0 - - 3.7 - 7.0 11.7 0.2
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - 2.0 2.1 8.8 11.2 9.8 - - 0.7
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - 2.9 - - - - - - - - - - - 0.2
Bindvävnad C48-49 - - - - - - - 3.1 - - - 4.0 4.1 2.9 - 9.8 21.0 23.4 0.9
Bröst C50 - - - - - - - - - - - - 2.1 - - 4.9 - - 0.1
Manliga könsorgan C60-63 - - - - 2.6 - - - 2.7 - 2.1 10.0 28.7 52.8 101.1 210.8 293.6 525.7 11.8
  Prostata C61 - - - - - - - - - - 2.1 10.0 28.7 52.8 101.1 210.8 293.6 525.7 11.5
  Testikel C62 - - - - 2.6 - - - - - - - - - - - - - 0.2
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - 2.7 - - - - - - - - - 0.2
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - 6.7 14.7 17.9 24.6 23.5 71.2 58.8 139.8 210.3 7.3
  Njure C64 - - - - - - - - - 6.7 12.6 15.9 16.4 20.5 41.2 39.2 62.9 46.7 4.7
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - 2.1 2.0 8.2 2.9 30.0 19.6 76.9 163.5 2.6
Öga C69 - - - - - - - - - - - 2.0 - - 3.7 - - 11.7 0.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3.1 - 2.9 - - - 5.7 6.2 - 6.7 10.5 13.9 14.4 20.5 22.5 19.6 62.9 81.8 5.4
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - 2.0 - - - - 7.0 - 0.1
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - 2.7 - - 2.0 - 2.9 - - 7.0 - 0.4
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - 2.7 - 8.4 10.0 4.1 8.8 11.2 34.3 55.9 81.8 2.7
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 3.1 - - 2.6 5.2 - 2.9 - 2.7 6.7 6.3 25.9 20.5 38.2 93.7 137.3 188.8 233.6 10.4
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - 2.6 - 2.9 - - 6.7 2.1 11.9 10.3 20.5 37.5 34.3 48.9 70.1 4.1
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - 4.9 21.0 - 0.2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - 4.2 6.0 - 11.7 15.0 39.2 28.0 46.7 1.9
  Leukemi C91-95 3.1 - - 2.6 2.6 - - - 2.7 - - 8.0 10.3 5.9 26.2 39.2 62.9 58.4 3.4
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - - 7.5 19.6 14.0 58.4 0.7
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - - - 7.5 - 14.0 - 0.2
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.