Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 30.0 16.3 18.2 16.0 27.5 82.4 63.0 120.6 243.5 345.5 499.3 682.1 1011 1104 1266 1374 1669 1962 246.5
Mun och svalg C00-14 - - - 5.3 - - 6.3 - 5.5 9.3 8.6 14.7 27.6 19.4 12.5 28.0 47.7 45.2 5.4
  Läpp C00 - - - - - - - - - - 2.2 - 4.2 5.5 - - 15.9 9.0 0.6
  Tunga C02 - - - - - - - - 2.7 - 2.2 10.5 4.2 2.8 3.1 10.5 11.9 4.5 1.2
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - 3.2 - - 7.0 2.2 2.1 4.2 11.1 3.1 10.5 11.9 31.6 1.7
  Spottkörtel C07-08 - - - 5.3 - - 3.2 - - - 2.2 - 2.1 - 3.1 7.0 4.0 - 1.0
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - 2.7 2.3 - 2.1 12.7 - 3.1 - 4.0 - 1.0
Matsmältningsorgan C15-26 - 3.3 3.0 - 5.5 5.9 - 6.5 27.4 39.7 47.6 96.5 137.8 196.5 250.0 325.1 453.0 551.4 36.8
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - - 2.1 - 5.5 3.1 7.0 19.9 18.1 0.6
  Magsäck C16 - - - - - - - 3.3 2.7 4.7 4.3 6.3 10.6 16.6 18.7 24.5 27.8 104.0 3.3
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - 4.7 2.2 - 4.2 5.5 6.2 3.5 7.9 - 0.9
  Tjocktarm C18 - - 3.0 - 5.5 5.9 - - 16.4 11.7 17.3 33.6 59.4 74.7 59.4 125.9 143.1 149.2 13.6
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - 2.7 9.3 10.8 18.9 25.4 30.4 28.1 42.0 51.7 72.3 5.6
  Anus C21 - - - - - - - - - 2.3 - 2.1 2.1 - 9.4 3.5 4.0 9.0 0.6
  Lever C22 - 3.3 - - - - - - - 4.7 2.2 6.3 12.7 13.8 15.6 28.0 31.8 36.2 2.8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - 3.3 - - 4.3 6.3 4.2 8.3 21.9 14.0 27.8 58.8 2.1
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - 5.5 2.3 6.5 21.0 19.1 38.7 87.5 69.9 131.1 76.8 7.0
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - - 2.8 - 7.0 7.9 27.1 0.3
Andningsorgan C30-39 - - - - - - 3.2 - 2.7 4.7 10.8 25.2 61.5 66.4 81.2 66.4 95.4 81.4 9.8
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - - 2.8 - - 4.0 - 0.1
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - 4.2 2.8 3.1 - - - 0.3
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - 2.7 4.7 10.8 25.2 57.2 60.9 78.1 66.4 87.4 67.8 9.1
  Mediastinum C38 - - - - - - 3.2 - - - - - - - - - - 9.0 0.2
Ben C40-41 - - 3.0 - - - - - - - - 2.1 2.1 - 3.1 - - - 0.5
Hudmelanom C43 - - - - 2.8 5.9 3.2 13.0 13.7 16.3 23.8 21.0 27.6 49.8 65.6 31.5 31.8 85.9 10.3
Hud, ej-melanom C44 - - - - - 2.9 - - 2.7 - 4.3 10.5 21.2 24.9 71.9 111.9 178.8 298.3 7.6
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - - - 3.1 - - - 0.1
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - 2.2 - - - - - - - 0.1
Bindvävnad C48-49 - - - - - - - 6.5 2.7 - 4.3 6.3 6.4 2.8 3.1 - 23.8 18.1 1.6
Bröst C50 - - - - - 8.8 6.3 48.9 93.0 168.1 259.4 287.5 402.8 387.4 309.4 307.6 250.4 253.1 83.7
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - - 20.6 15.8 19.6 19.2 35.0 51.9 94.4 150.5 152.2 184.4 181.8 170.9 144.6 31.1
  Livmoderhals C53 - - - - - 8.8 9.5 - 2.7 9.3 4.3 4.2 6.4 2.8 12.5 14.0 7.9 9.0 3.2
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - 6.5 5.5 14.0 21.6 58.8 97.5 105.2 121.9 87.4 99.3 49.7 16.1
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.5 0.0
  Äggstock C56 - - - - - 5.9 3.2 3.3 8.2 9.3 25.9 18.9 36.0 36.0 34.4 52.4 27.8 58.8 8.1
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - 5.9 3.2 9.8 2.7 2.3 - 12.6 10.6 8.3 15.6 28.0 35.8 22.6 3.6
Urinorgan C64-68 - - - 2.7 - - - - 2.7 4.7 8.6 29.4 48.8 60.9 87.5 87.4 143.1 131.1 10.1
  Njure C64 - - - 2.7 - - - - 2.7 4.7 2.2 16.8 27.6 36.0 68.7 55.9 63.6 63.3 6.2
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - 6.5 12.6 21.2 24.9 18.7 31.5 79.5 67.8 3.8
Öga C69 3.3 - - - - - - - - - - - 6.4 - - - - - 0.7
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 10.0 9.8 6.1 - 2.8 8.8 6.3 3.3 27.4 25.7 21.6 12.6 36.0 47.0 43.7 59.4 47.7 54.2 13.8
Sköldkörtel C73 - - - 2.7 2.8 8.8 12.6 16.3 24.6 25.7 28.1 33.6 19.1 11.1 28.1 24.5 11.9 4.5 10.7
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - 2.3 - - - - 6.2 - - 4.5 0.3
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - 2.7 2.3 6.5 6.3 4.2 19.4 18.7 28.0 47.7 117.5 3.1
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 16.7 3.3 6.1 5.3 13.8 20.6 9.5 6.5 19.2 11.7 21.6 42.0 59.4 66.4 96.9 122.4 166.9 171.8 20.9
  Hodgkin lymfom C81 - - 3.0 5.3 11.0 8.8 3.2 3.3 - - - 2.1 - 5.5 6.2 3.5 - - 3.1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - 2.8 8.8 3.2 3.3 8.2 9.3 15.1 31.5 44.5 30.4 40.6 62.9 83.5 67.8 9.3
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - 2.1 - - - 4.0 9.0 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - 2.9 - - 2.7 - 4.3 2.1 8.5 5.5 9.4 24.5 23.8 31.6 1.9
  Leukemi C91-95 16.7 - 3.0 - - - 3.2 - 5.5 2.3 - 4.2 4.2 16.6 18.7 28.0 27.8 36.2 4.7
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - - 3.1 3.5 11.9 22.6 0.3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - 3.3 - - - - - - 2.7 - 2.2 2.1 - 8.3 18.7 - 15.9 4.5 1.4
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - 8.2 30.3 17.3 21.0 38.2 16.6 15.6 10.5 4.0 4.5 6.5
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - 5.3 33.0 35.3 37.8 48.9 27.4 32.7 15.1 14.7 - 5.5 3.1 3.5 4.0 4.5 16.4
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - 8.0 - 11.8 9.5 6.5 8.2 - 13.0 14.7 6.4 13.8 3.1 28.0 7.9 9.0 5.4
  Basaliom i hud - - 3.0 - - 11.8 9.5 42.4 62.9 86.4 123.2 207.8 296.8 467.7 662.5 908.9 1069 1134 87.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.