Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 - - 6.1 - 2.8 8.8 6.3 22.8 46.5 58.4 103.8 176.3 284.1 376.3 565.6 636.3 874.3 1270 72.8
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - 2.7 2.3 - 4.2 2.1 2.8 3.1 3.5 7.9 31.6 0.9
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - 4.0 - 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - 2.7 - - 4.2 - - 3.1 3.5 - 13.6 0.5
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - 2.3 - - - - - - - 13.6 0.2
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.5 0.0
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - - - 2.1 2.8 - - 4.0 - 0.2
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - 3.2 - 10.9 2.3 19.5 44.1 95.4 91.3 190.6 195.8 329.8 537.9 20.4
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - - 2.1 2.1 2.8 3.1 3.5 15.9 13.6 0.5
  Magsäck C16 - - - - - - 3.2 - 5.5 - - 4.2 10.6 8.3 21.9 21.0 31.8 99.4 2.7
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - - 2.1 - 3.1 3.5 - - 0.2
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - 2.7 - 6.5 12.6 31.8 22.1 34.4 55.9 51.7 122.0 5.0
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - - 4.3 2.1 4.2 8.3 15.6 17.5 31.8 81.4 1.8
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - 2.1 - 3.1 3.5 4.0 4.5 0.2
  Lever C22 - - - - - - - - - 2.3 - 2.1 12.7 8.3 18.7 21.0 27.8 31.6 1.9
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - 2.7 - 4.3 4.2 4.2 8.3 18.7 10.5 27.8 63.3 1.9
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - - - 4.3 16.8 25.4 30.4 71.9 52.4 131.1 90.4 5.9
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - - 2.8 - 7.0 7.9 31.6 0.4
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - 2.7 - 2.2 25.2 42.4 41.5 84.4 55.9 75.5 76.8 7.2
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - - 2.8 - - 7.9 - 0.1
  Struphuvud C32 - - - - - - - - 2.7 - - - - - - 3.5 - - 0.2
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - - - 2.2 25.2 42.4 38.7 84.4 52.4 67.6 58.8 6.8
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.0 0.0
Ben C40-41 - - - - - - - - - - - 2.1 - - - - - - 0.1
Hudmelanom C43 - - - - - - - 3.3 - 2.3 2.2 4.2 2.1 11.1 3.1 10.5 - 22.6 1.3
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - - - - - 7.9 18.1 0.1
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - - - 9.4 - - - 0.2
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - 2.2 - - - - - - - 0.1
Bindvävnad C48-49 - - - - - - - - - 4.7 2.2 2.1 2.1 2.8 - 10.5 11.9 4.5 0.8
Bröst C50 - - - - - 2.9 - 6.5 19.2 21.0 36.7 52.5 57.2 88.5 96.9 83.9 79.5 113.0 15.7
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - - 5.9 3.2 3.3 5.5 11.7 21.6 14.7 38.2 49.8 71.9 108.4 119.2 90.4 10.1
  Livmoderhals C53 - - - - - 2.9 - - - - 2.2 - 2.1 2.8 6.2 7.0 4.0 9.0 0.8
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - - 2.7 2.3 4.3 6.3 17.0 8.3 31.2 17.5 47.7 31.6 2.9
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.0 0.0
  Äggstock C56 - - - - - - 3.2 - - 7.0 15.1 8.4 17.0 38.7 28.1 66.4 55.6 31.6 5.2
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - 2.9 - 3.3 2.7 2.3 - - 2.1 - 6.2 17.5 11.9 9.0 1.2
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - - - 6.3 8.5 27.7 25.0 21.0 39.7 90.4 2.8
  Njure C64 - - - - - - - - - - - 2.1 6.4 22.1 12.5 14.0 19.9 27.1 1.6
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - - 4.2 2.1 5.5 12.5 7.0 19.9 63.3 1.2
Öga C69 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - - 3.0 - - - - 6.5 2.7 4.7 8.6 4.2 6.4 19.4 18.7 28.0 35.8 27.1 3.5
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - 2.1 - - 3.1 7.0 7.9 4.5 0.3
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - 2.3 - - - - 3.1 - - 4.5 0.2
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - - 2.3 4.3 2.1 2.1 11.1 9.4 24.5 51.7 99.4 2.0
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - 3.0 - 2.8 - - 3.3 2.7 4.7 4.3 12.6 27.6 30.4 46.9 87.4 107.3 149.2 7.0
  Hodgkin lymfom C81 - - - - 2.8 - - 3.3 - - - - - - - - - - 0.4
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - - - - - 2.3 2.2 6.3 14.8 8.3 9.4 31.5 51.7 45.2 2.3
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - 4.0 9.0 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - 2.2 2.1 8.5 13.8 18.7 21.0 15.9 31.6 1.8
  Leukemi C91-95 - - 3.0 - - - - - 2.7 2.3 - 4.2 4.2 8.3 15.6 24.5 27.8 36.2 2.0
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - - - - - 22.6 0.1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - - - 3.1 10.5 7.9 4.5 0.2
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - - - - - - - - 2.8 3.1 3.5 - 9.0 0.2
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.