Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 727 89.5 1.7 5.6 0.7 2.4
Mun och svalg C00-14 19 96.8 2.2 - - 1.1
  Läpp C00 4 100.0 - - - -
  Tunga C02 4 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 2 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 1 80.0 20.0 - - -
  Svalg C01,C09-14 7 94.1 2.9 - - 2.9
Matsmältningsorgan C15-26 153 85.1 0.3 11.0 1.4 2.2
  Matstrupe C15 10 97.9 - 2.1 - -
  Magsäck C16 17 95.3 - 2.4 - 2.4
  Tunntarm C17 3 93.8 - - - 6.3
  Tjocktarm C18 42 97.6 - 0.9 - 1.4
  Ändtarm C19-20 26 94.7 - 2.3 3.1 -
  Anus C21 1 66.7 - - 33.3 -
  Lever C22 18 70.0 - 23.3 2.2 4.4
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 5 73.1 - 26.9 - -
  Bukspottkörtel C25 28 60.4 1.4 33.8 0.7 3.6
  Andra matsmältningsorgan C26 3 64.7 - 5.9 17.6 11.8
Andningsorgan C30-39 95 73.1 8.2 12.6 1.3 4.8
  Näsa, bihåla C30-31 1 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 5 100.0 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 89 71.7 8.8 13.3 1.3 4.9
  Mediastinum C38 0 - - 100.0 - -
Ben C40-41 2 100.0 - - - -
Hudmelanom C43 30 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 43 100.0 - - - -
Mesoteliom C45 3 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - -
Bindvävnad C48-49 6 100.0 - - - -
Bröst C50 1 100.0 - - - -
Manliga könsorgan C60-63 208 99.2 - 0.2 0.1 0.5
  Prostata C61 202 99.2 - 0.2 0.1 0.5
  Testikel C62 4 100.0 - - - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 2 100.0 - - - -
Urinorgan C64-68 66 93.6 0.3 4.8 0.6 0.6
  Njure C64 24 87.4 - 11.8 0.8 -
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 42 97.2 0.5 0.9 0.5 0.9
Öga C69 0 50.0 - - 50.0 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 20 82.0 - 13.0 1.0 4.0
Sköldkörtel C73 5 95.8 - - - 4.2
Andra endokrina körtlar C74-75 1 66.7 - 33.3 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 12 69.0 3.4 20.7 1.7 5.2
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 64 79.0 5.0 4.7 1.3 10.0
  Hodgkin lymfom C81 3 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 32 100.0 - - - -
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 33.3 - 66.7 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 8 44.7 - 34.2 7.9 13.2
  Leukemi C91-95 12 61.7 21.7 - 1.7 15.0
  Myelodysplastiska syndrom D46 4 33.3 14.3 - - 52.4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 4 63.2 - - - 36.8
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 289 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.