Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 688 89.8 1.0 5.9 0.8 2.6
Mun och svalg C00-14 15 100.0 - - - -
  Läpp C00 2 100.0 - - - -
  Tunga C02 4 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 5 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 2 100.0 - - - -
  Svalg C01,C09-14 2 100.0 - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 130 78.5 0.3 14.5 1.9 4.8
  Matstrupe C15 3 80.0 - 6.7 6.7 6.7
  Magsäck C16 13 87.3 - 6.3 1.6 4.8
  Tunntarm C17 2 100.0 - - - -
  Tjocktarm C18 44 95.9 - 2.7 - 1.4
  Ändtarm C19-20 18 96.7 - 1.1 1.1 1.1
  Anus C21 2 100.0 - - - -
  Lever C22 9 72.3 - 21.3 4.3 2.1
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 8 57.1 4.8 26.2 - 11.9
  Bukspottkörtel C25 27 43.1 - 43.8 4.4 8.8
  Andra matsmältningsorgan C26 2 36.4 - 9.1 9.1 45.5
Andningsorgan C30-39 32 68.9 6.2 19.3 1.2 4.3
  Näsa, bihåla C30-31 0 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 1 100.0 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 30 68.7 6.7 20.0 1.3 3.3
  Mediastinum C38 1 33.3 - 33.3 - 33.3
Ben C40-41 1 75.0 - - - 25.0
Hudmelanom C43 26 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 39 100.0 - - - -
Mesoteliom C45 0 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 0 100.0 - - - -
Bindvävnad C48-49 5 100.0 - - - -
Bröst C50 204 99.6 - 0.3 - 0.1
Kvinnliga könsorgan C51-58 84 96.0 0.7 1.7 0.5 1.2
  Livmoderhals C53 6 100.0 - - - -
  Livmoderkropp C54 46 98.7 - - 0.4 0.9
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0 - - 100.0 - -
  Äggstock C56 22 89.8 2.8 5.6 - 1.9
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 10 95.9 - - 2.0 2.0
Urinorgan C64-68 37 89.2 - 7.6 0.5 2.7
  Njure C64 21 86.9 - 10.3 - 2.8
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 16 92.3 - 3.8 1.3 2.6
Öga C69 1 50.0 - 25.0 25.0 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 28 85.1 - 14.2 - 0.7
Sköldkörtel C73 19 99.0 - - - 1.0
Andra endokrina körtlar C74-75 1 50.0 - 50.0 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 14 50.7 4.3 30.4 2.9 11.6
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 53 77.5 5.6 3.7 2.6 10.5
  Hodgkin lymfom C81 4 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 27 98.5 - - - 1.5
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 100.0 - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 7 38.2 2.9 29.4 11.8 17.6
  Leukemi C91-95 10 51.0 24.5 - 6.1 18.4
  Myelodysplastiska syndrom D46 2 20.0 10.0 - - 70.0
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 4 72.2 5.6 - - 22.2
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 14 100.0 - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 19 100.0 - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 10 100.0 - - - -
  Basaliom i hud 308 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.