Prostata 221 28.8 72.0
Lunga, luftstrupe 87 11.3 29.4
Hud, ej-melanom2 50 6.5 13.9
Urinblåsa och urinvägar3 44 5.7 14.3
Tjocktarm 37 4.8 14.2
Non-Hodgkin lymfom 37 4.8 15.8
Hudmelanom 31 4.0 13.1
Njure 25 3.3 9.3
Hjärna, centrala nervsystemet 24 3.1 14.2
Ändtarm 23 3.0 8.7
Alla cancerformer2 768 100.0 283.2
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.