Lunga, luftstrupe 73 23.2 23.3
Prostata 43 13.7 11.6
Bukspottkörtel 26 8.3 7.9
Tjocktarm 23 7.3 7.8
Magsäck 17 5.4 5.3
Non-Hodgkin lymfom 14 4.5 5.5
Urinblåsa och urinvägar3 12 3.8 3.3
Lever 12 3.8 4.0
Hjärna, centrala nervsystemet 11 3.5 4.7
Njure 10 3.2 3.5
Alla cancerformer2 314 100.0 104.6
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.