Bröst 210 28.2 84.0
Hud, ej-melanom2 60 8.0 11.5
Livmoderkropp 51 6.8 17.0
Tjocktarm 45 6.0 15.7
Non-Hodgkin lymfom 34 4.6 14.5
Bukspottkörtel 33 4.4 8.1
Lunga, luftstrupe 32 4.3 9.6
Hjärna, centrala nervsystemet 28 3.8 13.3
Njure 24 3.2 7.2
Hudmelanom 23 3.1 7.6
Alla cancerformer2 746 100.0 264.6
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.