Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 727 35.0 4.3 4.7 23.1 5.8 4.2 22.9
Mun och svalg C00-14 19 33.3 1.1 23.7 15.1 - 3.2 23.7
  Läpp C00 4 50.0 - 5.0 5.0 - - 40.0
  Tunga C02 4 36.4 - 18.2 9.1 - - 36.4
  Annan muncancer C03-06 2 25.0 - 16.7 25.0 - - 33.3
  Spottkörtel C07-08 1 40.0 - - 20.0 - 20.0 20.0
  Svalg C01,C09-14 7 23.5 2.9 44.1 20.6 - 5.9 2.9
Matsmältningsorgan C15-26 153 16.2 8.7 8.7 30.4 8.5 7.3 20.1
  Matstrupe C15 10 14.6 - 16.7 41.7 6.3 6.3 14.6
  Magsäck C16 17 11.8 2.4 7.1 40.0 7.1 10.6 21.2
  Tunntarm C17 3 - - 6.3 43.8 - 18.8 31.3
  Tjocktarm C18 42 19.0 17.1 13.3 26.5 9.0 2.8 12.3
  Ändtarm C19-20 26 26.0 18.3 10.7 20.6 9.2 1.5 13.7
  Anus C21 1 - - 33.3 33.3 - - 33.3
  Lever C22 18 17.8 2.2 1.1 20.0 4.4 6.7 47.8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 5 3.8 7.7 - 15.4 23.1 19.2 30.8
  Bukspottkörtel C25 28 10.8 0.7 5.8 41.0 9.4 15.1 17.3
  Andra matsmältningsorgan C26 3 5.9 - - 52.9 11.8 5.9 23.5
Andningsorgan C30-39 95 13.9 1.7 11.6 34.5 7.4 8.6 22.5
  Näsa, bihåla C30-31 1 - - - 66.7 - - 33.3
  Struphuvud C32 5 42.3 3.8 3.8 30.8 - - 19.2
  Lunga, luftstrupe C33-34 89 12.4 1.6 12.1 34.6 7.9 9.2 22.2
  Mediastinum C38 0 - - - - - - 100.0
Ben C40-41 2 25.0 - - - - - 75.0
Hudmelanom C43 30 31.3 0.7 4.0 3.3 1.3 9.3 50.0
Hud, ej-melanom C44 43 37.3 - 0.9 1.8 - 0.5 59.4
Mesoteliom C45 3 - - 7.7 38.5 - - 53.8
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - -
Bindvävnad C48-49 6 44.8 - - 3.4 - 6.9 44.8
Bröst C50 1 66.7 - 33.3 - - - -
Manliga könsorgan C60-63 208 53.0 6.7 0.8 17.8 4.9 0.6 16.3
  Prostata C61 202 52.8 6.9 0.7 18.0 5.0 0.6 15.9
  Testikel C62 4 68.2 - - - - - 31.8
  Andra manliga könsorgan C60,C63 2 37.5 - 12.5 37.5 - - 12.5
Urinorgan C64-68 66 63.9 2.4 0.9 11.5 2.4 3.3 15.5
  Njure C64 24 41.2 4.2 1.7 23.5 5.9 5.0 18.5
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 42 76.8 1.4 0.5 4.7 0.5 2.4 13.7
Öga C69 0 100.0 - - - - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 20 99.0 - - - - - 1.0
Sköldkörtel C73 5 37.5 4.2 12.5 - 4.2 12.5 29.2
Andra endokrina körtlar C74-75 1 - - - 33.3 33.3 - 33.3
Annan eller ospecifierad C76,C80 12 - - 1.7 53.4 22.4 13.8 8.6
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 64 10.3 - 0.9 49.5 10.0 2.5 26.6
  Hodgkin lymfom C81 3 12.5 - - 12.5 - - 75.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 32 15.4 - 1.9 27.8 6.2 4.9 43.8
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 - - - 100.0 - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 8 15.8 - - 76.3 2.6 - 5.3
  Leukemi C91-95 12 - - - 83.3 16.7 - -
  Myelodysplastiska syndrom D46 4 - - - 81.0 19.0 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 4 - - - 63.2 36.8 - -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 289 99.9 - - - - 0.1 -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.