Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 688 35.7 2.0 10.4 16.4 4.1 7.7 23.7
Mun och svalg C00-14 15 48.0 1.3 6.7 5.3 - 6.7 32.0
  Läpp C00 2 45.5 - - - - 9.1 45.5
  Tunga C02 4 55.6 5.6 5.6 - - 11.1 22.2
  Annan muncancer C03-06 5 42.3 - 3.8 7.7 - 3.8 42.3
  Spottkörtel C07-08 2 66.7 - - 11.1 - - 22.2
  Svalg C01,C09-14 2 36.4 - 27.3 9.1 - 9.1 18.2
Matsmältningsorgan C15-26 130 15.1 7.9 10.2 27.8 7.7 6.3 25.0
  Matstrupe C15 3 33.3 6.7 13.3 6.7 - - 40.0
  Magsäck C16 13 11.1 3.2 7.9 28.6 6.3 7.9 34.9
  Tunntarm C17 2 16.7 - - 41.7 8.3 8.3 25.0
  Tjocktarm C18 44 17.8 14.6 14.6 28.8 8.2 2.7 13.2
  Ändtarm C19-20 18 25.0 9.8 17.4 18.5 6.5 2.2 20.7
  Anus C21 2 20.0 - 30.0 10.0 - 10.0 30.0
  Lever C22 9 10.6 4.3 - 19.1 12.8 12.8 40.4
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 8 4.8 4.8 4.8 38.1 7.1 7.1 33.3
  Bukspottkörtel C25 27 9.5 2.2 4.4 34.3 8.0 12.4 29.2
  Andra matsmältningsorgan C26 2 - - - 27.3 9.1 - 63.6
Andningsorgan C30-39 32 15.5 3.1 5.0 32.9 7.5 11.8 24.2
  Näsa, bihåla C30-31 0 - 50.0 - - - - 50.0
  Struphuvud C32 1 75.0 - - - - 25.0 -
  Lunga, luftstrupe C33-34 30 14.0 2.7 5.3 35.3 7.3 12.0 23.3
  Mediastinum C38 1 33.3 - - - - - 66.7
Ben C40-41 1 25.0 - - - - - 75.0
Hudmelanom C43 26 33.3 - 3.1 2.3 1.6 4.7 55.0
Hud, ej-melanom C44 39 32.0 - - 0.5 - - 67.5
Mesoteliom C45 0 - - - 100.0 - - -
Autonoma nervsystemet C47 0 - - - 100.0 - - -
Bindvävnad C48-49 5 21.7 - - 30.4 - 4.3 43.5
Bröst C50 204 41.5 - 23.0 5.2 0.6 13.8 15.9
Kvinnliga könsorgan C51-58 84 50.6 1.2 5.9 21.1 3.3 7.6 10.2
  Livmoderhals C53 6 41.9 3.2 22.6 16.1 - 6.5 9.7
  Livmoderkropp C54 46 67.7 0.4 3.4 14.2 0.4 3.9 9.9
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0 - - - - - - 100.0
  Äggstock C56 22 19.4 0.9 1.9 41.7 12.0 15.7 8.3
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 10 44.9 4.1 16.3 12.2 - 8.2 14.3
Urinorgan C64-68 37 67.0 2.2 1.1 10.3 3.2 0.5 15.7
  Njure C64 21 65.4 1.9 1.9 10.3 5.6 0.9 14.0
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 16 69.2 2.6 - 10.3 - - 17.9
Öga C69 1 - - - - - - 100.0
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 28 99.3 - - - - - 0.7
Sköldkörtel C73 19 41.7 3.1 9.4 6.3 1.0 3.1 35.4
Andra endokrina körtlar C74-75 1 25.0 - - 25.0 - - 50.0
Annan eller ospecifierad C76,C80 14 1.4 - - 39.1 27.5 15.9 15.9
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 53 6.0 0.4 2.2 44.2 12.0 1.9 33.3
  Hodgkin lymfom C81 4 5.6 - 5.6 11.1 - - 77.8
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 27 9.7 - 3.7 23.1 6.7 3.7 53.0
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 - - - 75.0 - - 25.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 7 5.9 2.9 - 73.5 11.8 - 5.9
  Leukemi C91-95 10 - - - 79.6 18.4 - 2.0
  Myelodysplastiska syndrom D46 2 - - - 40.0 60.0 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 4 - - - 77.8 22.2 - -
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 14 100.0 - - - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 19 100.0 - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 10 87.8 - - 2.0 - 2.0 8.2
  Basaliom i hud 308 100.0 - - - - - -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.