Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 612 2206 3469 5186
Mun och svalg C00-14 21 63 104 177
  Läpp C00 4 15 28 64
  Tunga C02 8 20 32 41
  Annan muncancer C03-06 3 7 16 25
  Spottkörtel C07-08 1 2 5 14
  Svalg C01,C09-14 5 19 23 33
Matsmältningsorgan C15-26 92 315 453 679
  Matstrupe C15 5 11 12 14
  Magsäck C16 13 30 42 73
  Tunntarm C17 2 7 9 16
  Tjocktarm C18 31 132 199 309
  Ändtarm C19-20 22 92 138 201
  Anus C21 - 1 2 5
  Lever C22 5 12 16 18
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 7 11 11 15
  Bukspottkörtel C25 6 18 22 25
  Andra matsmältningsorgan C26 1 1 2 3
Andningsorgan C30-39 48 118 156 218
  Näsa, bihåla C30-31 1 2 4 7
  Struphuvud C32 5 17 27 49
  Lunga, luftstrupe C33-34 42 98 123 159
  Mediastinum C38 - 1 2 3
Ben C40-41 2 7 9 30
Hudmelanom C43 31 118 179 297
Hud, ej-melanom C44 46 172 231 301
Mesoteliom C45 1 2 3 4
Autonoma nervsystemet C47 - - 2 7
Bindvävnad C48-49 10 21 30 65
Bröst C50 - 2 3 9
Manliga könsorgan C60-63 221 890 1482 1947
  Prostata C61 212 863 1431 1838
  Testikel C62 7 22 44 101
  Andra manliga könsorgan C60,C63 2 5 7 8
Urinorgan C64-68 63 236 371 574
  Njure C64 22 78 120 187
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 41 158 251 387
Öga C69 - 1 7 23
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 18 46 91 237
Sköldkörtel C73 4 20 32 77
Andra endokrina körtlar C74-75 - 2 9 15
Annan eller ospecifierad C76,C80 8 15 18 25
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 47 178 289 501
  Hodgkin lymfom C81 2 14 24 66
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 28 111 169 276
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - 1 3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3 18 26 31
  Leukemi C91-95 12 25 45 88
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 10 24 37
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 300 1273 1927 2874
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.