Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 611 2400 3910 7063
Mun och svalg C00-14 5 56 94 135
  Läpp C00 1 8 16 26
  Tunga C02 - 13 23 28
  Annan muncancer C03-06 2 19 29 41
  Spottkörtel C07-08 1 8 14 24
  Svalg C01,C09-14 1 8 12 16
Matsmältningsorgan C15-26 86 272 418 704
  Matstrupe C15 2 4 5 7
  Magsäck C16 4 16 28 63
  Tunntarm C17 2 10 20 27
  Tjocktarm C18 36 131 204 346
  Ändtarm C19-20 19 62 98 184
  Anus C21 - 6 11 14
  Lever C22 6 10 12 15
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 5 8 12
  Bukspottkörtel C25 16 28 32 35
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - 1
Andningsorgan C30-39 22 54 72 96
  Näsa, bihåla C30-31 1 1 4 6
  Struphuvud C32 - 4 4 6
  Lunga, luftstrupe C33-34 20 47 61 79
  Mediastinum C38 - 1 1 1
Ben C40-41 - 2 4 22
Hudmelanom C43 22 111 174 325
Hud, ej-melanom C44 54 149 201 271
Mesoteliom C45 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - -
Bindvävnad C48-49 5 17 26 53
Bröst C50 207 931 1560 2810
Kvinnliga könsorgan C51-58 86 326 527 994
  Livmoderhals C53 6 23 38 107
  Livmoderkropp C54 48 197 328 597
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - 1 15
  Äggstock C56 18 63 100 198
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 14 43 60 77
Urinorgan C64-68 34 126 200 339
  Njure C64 21 78 122 217
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 13 48 78 122
Öga C69 - 4 8 27
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 18 89 161 398
Sköldkörtel C73 17 87 155 347
Andra endokrina körtlar C74-75 1 1 1 3
Annan eller ospecifierad C76,C80 9 16 24 36
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 45 159 285 503
  Hodgkin lymfom C81 4 17 31 80
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 30 97 176 272
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 1 3 5
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 15 19 23
  Leukemi C91-95 8 18 32 87
  Myelodysplastiska syndrom D46 - 1 1 2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 10 23 34
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 8 62 109 235
  Förstadier till cancer i livmoderhals 14 96 192 822
  Borderlinetumör i äggstock D39 10 46 95 234
  Basaliom i hud 292 1387 2288 3598
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.