Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 230 813 1263 1908
Mun och svalg C00-14 8 24 41 65
  Läpp C00 1 5 9 19
  Tunga C02 3 7 13 17
  Annan muncancer C03-06 1 3 7 10
  Spottkörtel C07-08 0 1 3 6
  Svalg C01,C09-14 3 8 9 13
Matsmältningsorgan C15-26 33 114 161 233
  Matstrupe C15 2 4 4 5
  Magsäck C16 5 11 15 24
  Tunntarm C17 1 3 3 6
  Tjocktarm C18 11 48 71 108
  Ändtarm C19-20 8 32 47 66
  Anus C21 - 0 1 2
  Lever C22 2 4 6 6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2 4 4 5
  Bukspottkörtel C25 2 7 8 10
  Andra matsmältningsorgan C26 0 0 1 2
Andningsorgan C30-39 17 42 56 76
  Näsa, bihåla C30-31 0 1 2 2
  Struphuvud C32 2 6 10 17
  Lunga, luftstrupe C33-34 15 34 43 55
  Mediastinum C38 - 0 1 2
Ben C40-41 1 4 5 17
Hudmelanom C43 13 48 69 111
Hud, ej-melanom C44 13 49 64 84
Mesoteliom C45 0 1 1 1
Autonoma nervsystemet C47 - - 1 5
Bindvävnad C48-49 6 11 14 30
Bröst C50 - 1 1 3
Manliga könsorgan C60-63 75 297 482 617
  Prostata C61 68 277 441 544
  Testikel C62 7 19 38 70
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 2 2 3
Urinorgan C64-68 21 82 128 196
  Njure C64 8 29 45 69
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 13 53 83 127
Öga C69 - 0 3 14
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 12 32 58 138
Sköldkörtel C73 2 10 16 36
Andra endokrina körtlar C74-75 - 2 11 16
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 6 7 9
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 25 89 146 256
  Hodgkin lymfom C81 1 11 18 46
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 13 49 73 121
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - 1 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 7 11 13
  Leukemi C91-95 8 18 33 61
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 4 10 15
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 94 401 599 878
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.