Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 232 891 1435 2444
Mun och svalg C00-14 1 21 32 43
  Läpp C00 0 2 4 6
  Tunga C02 - 4 6 8
  Annan muncancer C03-06 0 7 9 13
  Spottkörtel C07-08 0 5 7 11
  Svalg C01,C09-14 0 4 5 6
Matsmältningsorgan C15-26 31 89 136 214
  Matstrupe C15 0 1 1 2
  Magsäck C16 2 6 10 17
  Tunntarm C17 1 4 7 8
  Tjocktarm C18 14 41 65 111
  Ändtarm C19-20 7 20 31 49
  Anus C21 - 2 3 4
  Lever C22 2 5 6 7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 0 2 3 4
  Bukspottkörtel C25 5 9 10 10
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - 0
Andningsorgan C30-39 7 17 24 31
  Näsa, bihåla C30-31 0 0 1 2
  Struphuvud C32 - 1 1 2
  Lunga, luftstrupe C33-34 6 15 20 26
  Mediastinum C38 - 1 1 1
Ben C40-41 - 2 4 14
Hudmelanom C43 7 44 69 117
Hud, ej-melanom C44 10 28 39 54
Mesoteliom C45 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - -
Bindvävnad C48-49 3 7 11 22
Bröst C50 81 359 583 942
Kvinnliga könsorgan C51-58 33 113 177 302
  Livmoderhals C53 3 12 18 41
  Livmoderkropp C54 16 61 98 155
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - 1 5
  Äggstock C56 9 26 41 76
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 6 14 19 25
Urinorgan C64-68 9 34 55 95
  Njure C64 6 22 35 64
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 3 12 20 31
Öga C69 - 3 4 12
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 11 49 81 183
Sköldkörtel C73 10 46 85 162
Andra endokrina körtlar C74-75 0 0 0 2
Annan eller ospecifierad C76,C80 2 5 7 12
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 25 74 126 241
  Hodgkin lymfom C81 3 14 25 57
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 14 35 62 97
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 0 1 2
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 5 7 8
  Leukemi C91-95 7 14 22 63
  Myelodysplastiska syndrom D46 - 0 0 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0 5 10 13
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 4 27 45 83
  Förstadier till cancer i livmoderhals 12 77 156 467
  Borderlinetumör i äggstock D39 7 24 51 107
  Basaliom i hud 79 363 576 859
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.