Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 273 287 322 344 391 431 490 571 605 670 717
Mun och svalg C00-14 11 9 12 12 13 11 15 12 17 12 19
  Läpp C00 8 7 7 7 6 5 7 4 4 3 5
  Tunga C02 0 0 2 0 1 1 3 1 3 3 6
  Annan muncancer C03-06 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 5
  Spottkörtel C07-08 1 0 1 1 1 1 0 2 2 3 1
  Svalg C01,C09-14 1 1 2 2 3 3 3 3 5 1 2
Matsmältningsorgan C15-26 71 74 83 83 84 96 104 117 129 126 170
  Matstrupe C15 5 4 5 5 2 4 5 5 4 10 12
  Magsäck C16 35 34 31 25 24 23 20 23 18 18 22
  Tunntarm C17 1 1 1 2 1 1 2 1 2 6 5
  Tjocktarm C18 7 8 12 16 17 29 27 29 41 39 58
  Ändtarm C19-20 7 11 12 13 17 15 23 23 25 18 36
  Anus C21 - - - - 1 1 - 1 1 - -
  Lever C22 2 2 2 4 4 4 6 12 10 11 16
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2 1 3 3 3 2 3 4 4 2 2
  Bukspottkörtel C25 9 12 14 13 14 16 17 18 21 19 17
  Andra matsmältningsorgan C26 4 1 3 2 1 1 1 1 2 3 2
Andningsorgan C30-39 96 95 95 93 85 86 72 80 70 72 71
  Näsa, bihåla C30-31 1 0 1 0 1 0 0 1 1 - 1
  Struphuvud C32 9 5 6 6 6 3 4 4 5 3 2
  Lunga, luftstrupe C33-34 86 89 88 87 76 82 68 74 63 68 68
  Mediastinum C38 1 0 - 0 1 - 0 1 1 1 -
Ben C40-41 1 1 2 1 1 1 1 1 1 - -
Hudmelanom C43 3 4 6 8 10 11 12 14 19 39 22
Hud, ej-melanom C44 6 6 6 7 15 18 25 26 36 46 43
Mesoteliom C45 - 0 0 0 1 1 2 2 2 1 2
Autonoma nervsystemet C47 0 0 0 0 - 0 - 0 - - -
Bindvävnad C48-49 1 2 2 2 4 4 5 4 4 4 -
Bröst C50 - - 0 0 0 0 0 - 0 - 1
Manliga könsorgan C60-63 22 35 48 58 75 88 124 191 183 220 241
  Prostata C61 20 32 46 54 71 85 121 186 175 214 230
  Testikel C62 1 2 2 2 3 2 2 5 4 4 8
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 1 0 1 1 1 1 1 3 2 3
Urinorgan C64-68 15 21 28 26 40 42 44 47 55 43 54
  Njure C64 3 6 7 8 14 13 16 16 20 15 18
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 12 15 20 19 26 29 28 31 35 28 36
Öga C69 1 2 1 1 2 1 2 0 1 - 1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 6 5 8 10 11 14 16 14 14 15 16
Sköldkörtel C73 2 2 1 1 3 3 3 2 3 5 4
Andra endokrina körtlar C74-75 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 -
Annan eller ospecifierad C76,C80 9 9 6 7 10 12 12 12 9 21 17
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 28 21 23 33 39 41 52 49 60 65 56
  Hodgkin lymfom C81 4 3 2 3 3 2 4 4 5 2 1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 7 6 7 12 15 20 19 20 29 34 21
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 - - 0 - - 1 - 0 1 -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 4 3 2 5 6 5 7 7 11 6 8
  Leukemi C91-95 12 7 10 12 12 11 15 12 11 14 15
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - 0 0 3 2 2 1 3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 1 1 1 3 3 4 3 2 7 8
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 28 34 38 48 69 85 116 135 161 159 216
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.