Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 202 206 214 214 224 239 242 244 266 247 262
Mun och svalg C00-14 2 1 4 3 5 2 4 4 6 3 5
  Läpp C00 0 - 1 - - 0 - 0 - - -
  Tunga C02 0 0 1 0 0 0 1 1 1 - 2
  Annan muncancer C03-06 1 1 1 0 1 0 1 2 1 1 1
  Spottkörtel C07-08 0 0 0 0 1 0 0 - 1 - -
  Svalg C01,C09-14 1 - 1 1 3 1 2 1 3 2 2
Matsmältningsorgan C15-26 62 61 65 63 60 65 69 73 82 70 91
  Matstrupe C15 5 3 5 4 2 3 4 4 4 9 6
  Magsäck C16 31 30 27 22 19 18 16 18 14 15 16
  Tunntarm C17 - - 0 1 1 1 0 0 1 - 1
  Tjocktarm C18 4 6 7 9 8 15 13 11 20 14 16
  Ändtarm C19-20 6 6 6 7 10 8 10 11 10 10 15
  Anus C21 - - - - 0 0 - - 1 - -
  Lever C22 2 2 2 3 2 4 5 9 8 5 15
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2 1 3 2 2 2 2 2 3 1 -
  Bukspottkörtel C25 9 10 14 13 14 15 17 15 19 13 20
  Andra matsmältningsorgan C26 4 2 3 2 1 0 1 1 2 3 2
Andningsorgan C30-39 76 81 81 77 71 77 62 64 62 59 53
  Näsa, bihåla C30-31 0 0 1 0 1 0 1 0 0 - -
  Struphuvud C32 2 5 2 3 1 3 1 1 2 2 -
  Lunga, luftstrupe C33-34 73 76 78 73 69 74 59 62 59 54 53
  Mediastinum C38 1 0 - 0 1 - 0 1 1 1 -
Ben C40-41 0 1 1 0 1 0 0 1 0 - 1
Hudmelanom C43 2 2 2 3 3 3 5 4 5 3 9
Hud, ej-melanom C44 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
Mesoteliom C45 - 0 0 0 1 1 1 1 2 1 -
Autonoma nervsystemet C47 0 0 - - - 0 - 0 - - -
Bindvävnad C48-49 1 1 1 1 0 3 2 3 2 2 -
Bröst C50 - - - - 0 0 0 - - - -
Manliga könsorgan C60-63 10 17 20 23 28 31 32 38 42 40 37
  Prostata C61 10 16 19 22 27 30 32 37 41 40 37
  Testikel C62 - 1 1 1 0 0 - 1 1 - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 0 0 0 - 0 1 0 0 0 - -
Urinorgan C64-68 8 9 12 11 12 14 15 11 16 11 18
  Njure C64 3 3 5 5 6 7 8 6 8 6 5
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 6 6 7 6 6 6 7 5 8 5 13
Öga C69 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 5 4 4 7 7 7 9 8 7 8 4
Sköldkörtel C73 1 1 0 1 1 0 1 1 0 - 2
Andra endokrina körtlar C74-75 1 - 0 0 1 1 0 0 1 - 2
Annan eller ospecifierad C76,C80 8 9 5 6 9 10 11 11 8 16 10
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 22 17 17 17 24 23 28 24 31 32 27
  Hodgkin lymfom C81 4 2 2 1 2 0 1 1 0 - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 6 6 5 6 9 10 12 8 14 18 10
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 - - - - - 0 - - 1 -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3 3 1 2 5 5 4 5 6 6 7
  Leukemi C91-95 10 6 8 7 7 6 9 8 8 4 7
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - 0 0 3 1 1 2 2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - 0 1 1 2 1 0 2 1 1 1
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 0 - - 0 0 - - - - - 1
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.