Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 129 142 158 184 199 203 214 218 236 242 229
Mun och svalg C00-14 1 2 1 3 1 1 4 2 4 3 4
  Läpp C00 - - - - - - - 0 0 - -
  Tunga C02 0 0 - 0 1 1 1 1 1 - 1
  Annan muncancer C03-06 0 0 1 1 0 1 2 1 1 1 1
  Spottkörtel C07-08 0 1 0 0 0 - 0 0 1 2 1
  Svalg C01,C09-14 0 1 0 1 - - 1 - 1 - 1
Matsmältningsorgan C15-26 51 58 68 69 70 66 62 74 77 79 81
  Matstrupe C15 4 4 2 6 4 3 3 3 3 2 3
  Magsäck C16 19 20 22 18 16 12 13 15 10 5 9
  Tunntarm C17 - - 1 0 0 1 1 1 1 1 1
  Tjocktarm C18 7 8 11 10 12 14 15 20 20 24 20
  Ändtarm C19-20 5 7 8 9 9 8 8 9 7 6 11
  Anus C21 - - - 0 0 - 0 0 0 - -
  Lever C22 2 3 2 2 3 3 4 4 4 9 10
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 3 7 8 8 8 8 6 5 7 4 4
  Bukspottkörtel C25 8 8 12 11 16 15 11 15 20 26 23
  Andra matsmältningsorgan C26 3 3 2 4 1 2 2 3 4 2 -
Andningsorgan C30-39 4 6 9 10 14 14 18 19 22 25 18
  Näsa, bihåla C30-31 1 0 1 0 0 0 1 1 0 - -
  Struphuvud C32 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 3 5 7 9 14 14 17 18 21 25 18
  Mediastinum C38 0 - - 0 0 0 0 0 0 - -
Ben C40-41 1 0 1 0 1 1 0 - 0 - -
Hudmelanom C43 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 6
Hud, ej-melanom C44 0 - 0 1 1 1 2 1 1 3 -
Mesoteliom C45 0 - - 0 0 0 2 0 0 1 1
Autonoma nervsystemet C47 0 0 - - - 0 - - - - -
Bindvävnad C48-49 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3
Bröst C50 16 21 21 29 29 31 34 30 36 49 32
Kvinnliga könsorgan C51-58 21 20 19 23 25 26 29 27 28 32 25
  Livmoderhals C53 8 5 3 5 5 3 4 3 2 4 3
  Livmoderkropp C54 5 4 4 6 5 6 7 7 7 6 5
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0 0 - 0 0 0 0 - - 1 -
  Äggstock C56 6 9 10 10 11 14 14 13 14 14 13
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 2 2 2 2 3 2 2 3 5 7 4
Urinorgan C64-68 5 4 5 7 9 9 8 9 12 7 13
  Njure C64 3 2 3 5 7 5 4 4 8 6 8
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 2 2 2 2 3 3 4 5 4 1 5
Öga C69 0 0 1 1 0 1 0 0 2 1 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3 3 6 6 5 6 7 7 10 10 12
Sköldkörtel C73 2 1 2 3 1 2 2 1 1 2 2
Andra endokrina körtlar C74-75 0 - 0 0 0 1 1 1 1 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 7 10 6 8 13 14 15 14 12 7 11
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 14 14 15 20 24 25 26 27 26 21 21
  Hodgkin lymfom C81 2 1 2 2 1 1 - - 1 - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 4 5 4 7 7 10 11 11 10 7 10
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - 0 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 3 1 5 7 5 6 4 5 7 2
  Leukemi C91-95 6 6 6 6 6 8 7 8 9 4 7
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0 0 1 1 2 -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - 1 1 3 2 1 1 1 1 2
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - 0 - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - 0 0 0 0 - 0 - -
  Basaliom i hud 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.