Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 179.5 170.9 168.5 154.5 150.1 142.3 127.7 112.9 105.5 92.8 93.9
Mun och svalg C00-14 2.2 1.0 3.2 2.3 3.2 1.3 2.2 2.0 2.6 1.1 2.4
  Läpp C00 0.4 - 0.7 - - 0.2 - 0.1 - - -
  Tunga C02 0.2 0.2 0.8 0.4 0.3 0.2 0.4 0.4 0.5 - 1.3
  Annan muncancer C03-06 0.6 0.5 0.4 0.3 0.5 0.1 0.5 0.8 0.4 0.3 0.4
  Spottkörtel C07-08 0.2 0.3 0.2 0.2 0.6 0.2 0.2 - 0.3 - -
  Svalg C01,C09-14 0.9 - 1.1 1.3 1.9 0.5 1.2 0.7 1.5 0.8 0.8
Matsmältningsorgan C15-26 56.2 51.4 52.5 45.8 40.0 38.8 36.9 34.1 32.2 25.6 32.3
  Matstrupe C15 3.9 3.0 3.5 2.9 1.2 2.0 2.2 1.9 1.7 3.3 2.0
  Magsäck C16 27.2 25.1 21.2 16.2 12.6 10.8 8.7 8.4 5.6 5.5 5.4
  Tunntarm C17 - - 0.3 0.8 0.8 0.4 0.2 0.1 0.3 - 0.5
  Tjocktarm C18 4.0 5.1 5.7 6.2 5.7 8.7 7.1 5.5 7.9 4.9 5.8
  Ändtarm C19-20 5.5 5.4 5.3 4.8 6.3 4.6 4.9 5.2 3.6 3.8 5.7
  Anus C21 - - - - 0.1 0.1 - - 0.3 - -
  Lever C22 1.5 1.5 1.1 2.6 1.5 2.1 2.9 4.5 3.0 1.9 5.2
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1.4 0.9 2.1 1.6 1.6 1.2 0.9 1.2 1.2 0.4 -
  Bukspottkörtel C25 7.8 8.9 10.7 9.1 9.8 8.7 9.4 7.0 7.8 4.6 7.3
  Andra matsmältningsorgan C26 4.9 1.5 2.6 1.5 0.3 0.2 0.4 0.3 0.8 1.1 0.4
Andningsorgan C30-39 65.5 64.8 62.5 55.2 47.3 45.9 31.6 28.2 24.5 22.7 18.9
  Näsa, bihåla C30-31 0.7 0.2 0.7 0.3 0.4 0.3 0.5 0.1 0.1 - -
  Struphuvud C32 1.8 3.6 1.4 1.9 0.5 1.8 0.6 0.4 0.6 0.9 -
  Lunga, luftstrupe C33-34 62.5 60.9 60.3 52.7 45.9 43.8 30.3 27.2 23.6 20.6 18.9
  Mediastinum C38 0.5 0.1 - 0.3 0.4 - 0.1 0.5 0.2 0.4 -
Ben C40-41 0.2 0.9 0.4 0.3 0.6 0.2 0.3 0.4 0.1 - 1.2
Hudmelanom C43 2.1 1.5 1.8 2.2 2.2 2.2 2.7 2.1 1.9 1.2 3.4
Hud, ej-melanom C44 0.3 1.7 0.7 0.4 0.5 0.7 0.5 0.5 0.5 0.3 0.8
Mesoteliom C45 - 0.2 0.3 0.3 0.5 0.5 0.8 0.7 1.0 0.2 -
Autonoma nervsystemet C47 0.3 0.5 - - - 0.1 - 0.2 - - -
Bindvävnad C48-49 0.7 0.8 1.1 0.6 0.4 2.1 1.1 1.2 0.9 0.8 -
Bröst C50 - - - - 0.1 0.1 0.1 - - - -
Manliga könsorgan C60-63 9.7 14.2 15.7 15.9 18.5 17.0 15.9 16.6 14.9 12.8 10.8
  Prostata C61 9.6 13.3 15.0 15.3 18.0 16.5 15.8 16.0 14.3 12.8 10.8
  Testikel C62 - 0.7 0.6 0.6 0.3 0.1 - 0.4 0.5 - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 0.2 0.2 0.1 - 0.2 0.4 0.1 0.2 0.2 - -
Urinorgan C64-68 7.9 7.5 9.1 7.6 7.9 7.9 8.3 4.8 6.4 3.8 6.3
  Njure C64 2.1 2.9 3.6 3.3 3.7 4.4 4.4 2.9 3.4 2.0 1.8
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 5.7 4.6 5.5 4.4 4.2 3.5 3.9 2.0 3.0 1.7 4.6
Öga C69 0.5 0.2 0.1 0.5 0.6 0.4 0.2 0.1 0.3 0.6 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 4.3 3.7 3.2 5.3 5.0 4.0 5.4 4.4 4.2 5.8 1.5
Sköldkörtel C73 1.3 1.1 0.3 0.7 0.5 0.3 0.5 0.6 0.1 - 0.5
Andra endokrina körtlar C74-75 0.7 - 0.2 0.2 0.4 0.4 0.3 0.3 0.6 - 2.4
Annan eller ospecifierad C76,C80 7.7 7.5 3.8 4.6 5.9 6.1 5.6 4.8 3.2 5.4 4.1
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 20.0 14.0 13.6 12.7 16.5 14.1 15.3 12.0 11.9 12.4 9.2
  Hodgkin lymfom C81 3.5 1.7 1.4 0.7 1.2 0.1 0.4 0.8 0.2 - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 5.3 4.4 4.1 4.4 6.0 6.2 6.4 3.5 5.6 7.6 3.2
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0.5 - - - - - 0.1 - - 0.3 -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2.2 2.0 1.0 1.7 3.1 2.8 1.9 2.2 2.3 1.9 2.2
  Leukemi C91-95 8.5 5.7 6.6 5.2 5.2 4.4 5.2 4.4 3.3 1.5 2.7
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - 0.1 0.1 1.3 0.4 0.4 0.7 0.7
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - 0.2 0.5 0.7 1.0 0.4 0.1 0.8 0.3 0.3 0.4
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 0.4 - - 0.3 0.1 - - - - - 0.4
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.