Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 88.7 89.4 87.9 88.2 86.9 80.3 80.0 73.0 70.1 68.7 69.6
Mun och svalg C00-14 1.0 1.0 0.6 1.2 0.4 0.6 1.1 0.7 0.9 0.9 0.6
  Läpp C00 - - - - - - - 0.0 0.0 - -
  Tunga C02 0.3 0.1 - 0.1 0.1 0.4 0.3 0.2 0.2 - 0.2
  Annan muncancer C03-06 0.2 0.2 0.2 0.3 0.1 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.1
  Spottkörtel C07-08 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 - 0.1 0.2 0.1 0.7 0.1
  Svalg C01,C09-14 0.2 0.4 0.2 0.7 - - 0.4 - 0.3 - 0.2
Matsmältningsorgan C15-26 33.5 34.7 34.3 30.7 26.6 23.9 20.7 23.2 19.6 19.4 21.9
  Matstrupe C15 2.7 2.2 1.2 2.5 1.5 1.3 0.9 0.7 0.8 0.6 0.8
  Magsäck C16 12.7 11.8 12.1 7.8 6.6 4.3 4.9 5.0 2.9 1.7 2.3
  Tunntarm C17 - - 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.1 0.5 0.1 0.2
  Tjocktarm C18 4.4 4.6 5.2 4.7 4.4 4.7 4.5 6.2 5.2 5.9 5.6
  Ändtarm C19-20 3.2 3.9 3.7 3.6 3.4 2.8 2.6 2.8 2.0 0.8 3.0
  Anus C21 - - - 0.1 0.1 - 0.0 0.1 0.1 - -
  Lever C22 1.1 1.7 0.9 1.1 1.1 0.8 1.3 1.6 0.6 2.0 2.1
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2.1 4.0 3.9 3.9 3.0 3.4 1.6 1.3 1.8 0.9 0.8
  Bukspottkörtel C25 5.1 4.7 5.9 5.4 5.8 5.9 4.1 4.7 4.7 7.1 7.0
  Andra matsmältningsorgan C26 2.1 1.9 1.2 1.4 0.5 0.5 0.4 0.7 1.0 0.2 -
Andningsorgan C30-39 2.3 3.3 4.8 4.9 7.1 5.4 6.6 6.6 7.3 7.1 4.7
  Näsa, bihåla C30-31 0.4 0.1 0.5 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.0 - -
  Struphuvud C32 - 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 1.8 3.1 4.1 4.5 6.7 5.0 6.3 6.0 7.0 7.1 4.7
  Mediastinum C38 0.1 - - 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 - -
Ben C40-41 1.1 0.3 0.6 0.2 0.6 0.4 0.2 - 0.2 - -
Hudmelanom C43 1.8 1.2 1.0 0.8 1.3 1.2 1.2 1.0 0.4 0.2 1.4
Hud, ej-melanom C44 0.1 - 0.2 0.3 0.3 0.3 0.6 0.1 0.1 0.4 -
Mesoteliom C45 0.2 - - 0.1 0.2 0.1 0.8 0.1 0.1 0.5 0.4
Autonoma nervsystemet C47 0.2 0.2 - - - 0.0 - - - - -
Bindvävnad C48-49 1.0 1.3 1.5 1.2 0.9 1.0 0.7 0.6 0.7 0.2 1.0
Bröst C50 11.5 14.8 12.7 16.0 14.7 14.3 14.7 11.7 12.5 17.4 11.1
Kvinnliga könsorgan C51-58 14.0 12.6 11.1 11.9 11.6 10.8 11.9 9.8 9.1 8.6 7.1
  Livmoderhals C53 5.5 3.1 1.7 2.6 2.3 1.3 1.8 1.4 0.6 1.0 0.6
  Livmoderkropp C54 3.0 2.4 2.6 2.7 1.8 2.6 2.9 2.5 2.0 1.1 1.1
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0.4 0.2 - 0.1 0.1 0.1 0.1 - - 0.2 -
  Äggstock C56 4.0 6.1 5.7 5.5 5.8 5.9 6.2 5.0 4.8 4.2 4.4
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 1.2 0.8 1.0 1.0 1.4 0.9 0.8 0.9 1.7 2.0 1.0
Urinorgan C64-68 3.5 2.3 2.7 3.0 4.1 3.4 2.4 2.5 3.0 2.6 4.4
  Njure C64 2.2 1.0 1.8 2.5 3.0 2.3 1.4 1.4 2.1 1.8 2.5
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 1.3 1.4 0.9 0.5 1.1 1.1 1.0 1.2 0.9 0.8 1.9
Öga C69 0.2 0.1 0.4 0.4 0.2 0.2 0.0 0.1 0.7 0.5 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 2.6 2.3 4.2 3.7 3.1 3.2 3.5 3.4 5.0 3.8 6.3
Sköldkörtel C73 1.1 0.6 1.1 1.3 0.5 0.6 0.5 0.3 0.2 0.3 0.2
Andra endokrina körtlar C74-75 0.3 - 0.1 0.1 0.0 0.4 0.8 0.3 0.3 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 4.4 5.6 2.7 3.3 4.9 4.6 4.9 3.9 2.6 1.2 2.8
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 10.1 9.0 9.9 9.2 10.5 9.8 9.3 8.7 7.3 5.8 7.6
  Hodgkin lymfom C81 1.5 0.8 1.2 0.6 0.4 0.2 - - 0.4 - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 2.8 2.8 2.8 3.4 3.1 3.8 4.2 3.7 2.1 2.0 2.7
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - 0.1 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1.2 1.5 0.7 2.2 3.1 1.7 1.9 1.4 1.2 1.9 0.6
  Leukemi C91-95 4.6 3.8 4.5 2.9 3.0 3.4 2.7 2.9 3.2 1.0 3.7
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0.2 0.1 0.4 0.2 0.5 -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - 0.7 0.2 1.0 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 0.7
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - 0.1 - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - 0.1 0.1 0.1 0.1 - 0.1 - -
  Basaliom i hud 0.3 0.1 0.1 0.1 0.2 - 0.0 - 0.1 - -
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.