Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 13.5 11.5 23.4 12.9 22.8 41.6 53.1 71.1 86.2 137.4 291.2 603.0 1005 1550 2301 2803 3339 3845 267.4
Mun och svalg C00-14 - - - - - 2.3 2.5 2.7 8.1 4.8 11.5 22.7 35.6 31.1 40.4 32.9 114.3 83.3 7.2
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - 4.5 4.5 3.1 16.2 11.0 65.3 - 1.2
  Tunga C02 - - - - - 2.3 2.5 2.7 5.4 4.8 2.3 - 8.9 3.1 4.0 5.5 16.3 - 1.9
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - 6.9 6.8 2.2 15.6 12.1 5.5 8.2 41.6 1.7
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - 2.7 - 2.3 2.3 8.9 6.2 4.0 - 8.2 - 1.0
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - - 9.1 11.1 3.1 4.0 11.0 16.3 41.6 1.4
Matsmältningsorgan C15-26 - - 5.8 - 4.6 4.6 2.5 10.9 24.3 28.9 52.7 117.9 225.0 311.2 481.2 636.2 636.8 749.6 53.9
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - 2.4 2.3 11.3 15.6 28.0 28.3 27.4 16.3 - 3.1
  Magsäck C16 - - - - - - - 2.7 5.4 4.8 9.2 15.9 31.2 24.9 60.7 65.8 122.5 138.8 7.0
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - 2.3 9.1 6.7 6.2 16.2 5.5 8.2 - 1.4
  Tjocktarm C18 - - 5.8 - 4.6 2.3 - 5.5 8.1 9.6 13.8 29.5 69.1 99.6 165.8 268.8 163.3 263.7 18.2
  Ändtarm C19-20 - - - - - 2.3 2.5 - 2.7 9.6 6.9 27.2 49.0 71.6 80.9 104.2 138.8 138.8 10.7
  Anus C21 - - - - - - - - 2.7 - - - - 3.1 4.0 - - 13.9 0.4
  Lever C22 - - - - - - - - - - 2.3 2.3 11.1 37.3 56.6 43.9 73.5 69.4 4.1
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - 4.6 2.3 2.2 6.2 8.1 5.5 16.3 13.9 1.0
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - 2.7 5.4 2.4 11.5 20.4 40.1 31.1 52.6 115.2 73.5 55.5 7.4
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - - 3.1 8.1 - 24.5 55.5 0.7
Andningsorgan C30-39 - - - - - - 2.5 - 2.7 12.0 16.1 63.5 122.5 211.6 254.7 279.7 383.7 305.4 27.0
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - 2.3 - - - - 8.2 - 0.1
  Struphuvud C32 - - - - - - 2.5 - - - - 4.5 4.5 9.3 4.0 21.9 32.7 13.9 1.3
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - 2.7 12.0 16.1 54.4 118.1 199.2 246.7 257.8 326.6 291.5 25.2
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - 4.0 - 16.3 - 0.2
Ben C40-41 - - 2.9 - - - 2.5 - - - 2.3 - 4.5 - - - - - 0.7
Hudmelanom C43 - 2.9 2.9 - 2.3 - 5.1 10.9 2.7 9.6 29.8 31.7 20.0 80.9 56.6 93.2 49.0 55.5 11.0
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - 7.2 9.2 20.4 37.9 68.5 89.0 263.3 285.8 541.4 13.8
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - 2.3 - - 3.1 - 11.0 16.3 - 0.4
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - - 2.3 - - - - - - 13.4 9.3 4.0 11.0 32.7 - 1.4
Bröst C50 - - - - - - - - - - - - - - - 5.5 8.2 - 0.1
Manliga könsorgan C60-63 - - - 2.6 9.1 9.2 12.6 19.1 13.5 7.2 73.4 176.8 314.1 513.5 926.0 1048 1135 1110 83.8
  Prostata C61 - - - - - - - - 2.7 2.4 68.8 174.6 307.4 497.9 913.8 1042 1135 1097 77.8
  Testikel C62 - - - 2.6 9.1 9.2 12.6 19.1 10.8 2.4 - - 2.2 - 4.0 - - - 4.6
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - - 2.4 4.6 2.3 4.5 15.6 8.1 5.5 - 13.9 1.4
Urinorgan C64-68 - - - - - - 2.5 5.5 2.7 12.0 29.8 54.4 89.1 127.6 210.3 181.0 261.3 388.7 21.7
  Njure C64 - - - - - - 2.5 2.7 2.7 9.6 16.1 24.9 49.0 46.7 56.6 32.9 65.3 55.5 8.3
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - 2.7 - 2.4 13.8 29.5 40.1 80.9 153.7 148.1 196.0 333.1 13.4
Öga C69 - - - - - - - - - 2.4 - 2.3 4.5 3.1 - - - 13.9 0.6
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 2.7 - 5.8 2.6 4.6 4.6 12.6 5.5 8.1 12.0 13.8 22.7 24.5 24.9 16.2 32.9 16.3 41.6 8.4
Sköldkörtel C73 - - - - - 4.6 - - 2.7 2.4 6.9 6.8 6.7 9.3 4.0 5.5 24.5 - 2.1
Andra endokrina körtlar C74-75 2.7 - - - - - - - - - - - - - - - 8.2 13.9 0.4
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - - 2.4 9.2 18.1 17.8 24.9 48.5 38.4 73.5 152.7 5.3
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 8.1 8.6 5.8 7.7 2.3 13.9 10.1 16.4 21.6 36.1 34.4 65.7 89.1 130.7 169.8 164.5 293.9 388.7 29.7
  Hodgkin lymfom C81 - - - - 2.3 4.6 2.5 2.7 8.1 4.8 2.3 2.3 8.9 3.1 4.0 - 16.3 - 2.5
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - 2.9 - 5.2 - 4.6 - 10.9 5.4 9.6 25.2 43.1 55.7 59.1 84.9 76.8 98.0 180.5 13.5
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - - 13.9 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - 7.2 2.3 6.8 15.6 31.1 24.3 27.4 81.6 69.4 3.9
  Leukemi C91-95 8.1 5.8 5.8 2.6 - 2.3 7.6 - 5.4 9.6 4.6 6.8 6.7 28.0 36.4 32.9 65.3 41.6 7.0
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - 3.1 8.1 16.5 24.5 41.6 0.8
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - 2.3 - 2.7 2.7 4.8 - 6.8 2.2 6.2 12.1 11.0 8.2 41.6 1.9
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - 9.2 7.6 13.7 24.3 60.2 75.7 120.2 256.2 385.9 562.0 839.2 1004 1333 68.8
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.