Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 5.4 - - 5.2 - 2.3 10.1 10.9 21.6 50.6 75.7 181.4 300.7 516.6 881.5 1251 1796 2568 97.4
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - 2.7 - 6.9 6.8 8.9 - 16.2 5.5 16.3 83.3 2.0
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - 2.7 - 2.3 - 2.2 - 4.0 - 8.2 - 0.5
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - - - - - 8.1 5.5 8.2 27.8 0.4
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - 4.5 - - - - - - 0.2
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - 4.6 2.3 6.7 - 4.0 - - 55.5 0.9
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - 2.5 2.7 5.4 14.5 25.2 63.5 98.0 183.6 275.0 438.8 579.7 596.9 30.5
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - - - 8.9 21.8 36.4 32.9 24.5 - 2.2
  Magsäck C16 - - - - - - - - 2.7 4.8 6.9 13.6 24.5 15.6 36.4 65.8 130.6 138.8 5.5
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - 2.3 2.2 3.1 4.0 - - - 0.4
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - 2.7 4.8 4.6 18.1 15.6 34.2 72.8 109.7 130.6 166.6 7.1
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - 2.4 6.9 9.1 11.1 21.8 24.3 71.3 114.3 69.4 4.1
  Anus C21 - - - - - - - - - - - 2.3 2.2 - 4.0 - - - 0.3
  Lever C22 - - - - - - 2.5 - - - 2.3 - 2.2 31.1 36.4 38.4 57.2 69.4 3.0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - - 2.3 - 6.2 4.0 5.5 24.5 13.9 0.6
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - 2.7 - 2.4 4.6 15.9 31.2 46.7 48.5 115.2 73.5 83.3 6.7
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - - 3.1 8.1 - 24.5 55.5 0.7
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - 2.7 14.5 11.5 40.8 100.2 158.7 222.4 268.8 310.3 291.5 22.1
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - 2.3 - 6.7 - 4.0 5.5 16.3 - 0.6
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - 2.7 14.5 9.2 38.5 93.6 155.6 214.3 263.3 277.6 291.5 21.2
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - 4.0 - 16.3 - 0.2
Ben C40-41 - - - 2.6 - - - - - - - - - - - - - - 0.2
Hudmelanom C43 - - - - - - - - - 2.4 - 4.5 6.7 6.2 24.3 38.4 8.2 13.9 1.8
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - 2.3 - - - - 5.5 8.2 55.5 0.5
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - - 3.1 4.0 5.5 16.3 - 0.3
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - - - 2.5 - - - - - - 3.1 4.0 - 8.2 13.9 0.4
Bröst C50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Manliga könsorgan C60-63 - - - - - 2.3 - - 2.7 - - 9.1 31.2 59.1 109.2 252.3 424.6 596.9 13.5
  Prostata C61 - - - - - - - - - - - 9.1 31.2 59.1 109.2 252.3 424.6 596.9 13.2
  Testikel C62 - - - - - 2.3 - - 2.7 - - - - - - - - - 0.3
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - 2.7 2.4 2.3 15.9 8.9 21.8 56.6 38.4 122.5 319.3 5.8
  Njure C64 - - - - - - - - 2.7 2.4 2.3 13.6 2.2 12.4 16.2 27.4 57.2 27.8 2.4
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - - 2.3 6.7 9.3 40.4 11.0 65.3 291.5 3.3
Öga C69 - - - - - - - - - - 2.3 2.3 2.2 - - - 8.2 - 0.3
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 2.7 - - 2.6 - - 2.5 2.7 2.7 9.6 9.2 9.1 8.9 15.6 4.0 16.5 16.3 27.8 3.7
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - - - 3.1 - - 8.2 13.9 0.2
Andra endokrina körtlar C74-75 2.7 - - - - - - 2.7 - - - - - - - - - 27.8 0.6
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - - 4.8 4.6 9.1 11.1 12.4 40.4 49.4 49.0 124.9 3.9
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - - - - - 2.5 2.7 2.7 2.4 11.5 20.4 24.5 49.8 125.3 131.6 220.4 402.6 11.4
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - - - 2.7 2.7 - 6.9 15.9 15.6 31.1 48.5 43.9 73.5 152.7 5.4
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - - 13.9 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - 2.3 2.3 4.5 12.4 28.3 38.4 65.3 97.2 2.5
  Leukemi C91-95 - - - - - - 2.5 - - 2.4 2.3 2.3 4.5 - 36.4 38.4 73.5 55.5 2.4
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - - 8.1 5.5 8.2 55.5 0.5
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - - 6.2 4.0 5.5 - 27.8 0.5
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - 4.0 - - - 0.1
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.