Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 19.8 5.9 12.0 10.6 36.7 40.2 76.6 118.6 240.4 339.1 526.0 620.8 854.1 1112 1152 1459 1765 2000 232.7
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - 3.0 2.9 - 4.7 9.2 13.3 11.6 30.8 36.3 47.1 56.3 3.3
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - 6.9 8.1 18.8 5.1 0.3
  Tunga C02 - - - - - - - - 2.9 - - 2.3 2.2 2.9 3.4 8.1 4.7 10.2 0.7
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - - 2.3 8.9 5.8 13.7 8.1 18.8 20.5 1.2
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - 3.0 - - 2.3 4.6 2.2 - 6.9 4.0 4.7 10.2 0.8
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - 2.3 - - 2.9 - 8.1 - 10.2 0.3
Matsmältningsorgan C15-26 - - 3.0 - 4.6 10.0 5.5 11.9 11.4 24.8 51.4 80.5 128.7 200.3 233.1 378.9 489.4 665.0 35.8
  Matstrupe C15 - - - - - - - 3.0 - - 2.3 2.3 8.9 5.8 - - 14.1 35.8 1.2
  Magsäck C16 - - - - - - - 3.0 2.9 2.5 4.7 9.2 6.7 8.7 24.0 44.3 47.1 61.4 3.1
  Tunntarm C17 - - - - - - - - 2.9 - - 2.3 2.2 11.6 - 20.2 14.1 10.2 1.0
  Tjocktarm C18 - - - - 2.3 5.0 2.7 3.0 5.7 7.4 11.7 29.9 48.8 84.2 92.5 120.9 202.4 225.1 13.2
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - 2.5 16.4 16.1 20.0 29.0 48.0 64.5 32.9 87.0 5.5
  Anus C21 - - - - - - - - - - 2.3 - - - - 4.0 - - 0.2
  Lever C22 - - - - - - - - - 2.5 - 6.9 4.4 2.9 10.3 28.2 37.6 56.3 1.6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - 2.5 - 2.3 4.4 2.9 3.4 20.2 18.8 25.6 1.0
  Bukspottkörtel C25 - - - - 2.3 5.0 2.7 3.0 - 7.4 14.0 11.5 33.3 55.2 54.8 72.6 112.9 122.8 8.5
  Andra matsmältningsorgan C26 - - 3.0 - - - - - - - - - - - - 4.0 9.4 40.9 0.6
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - 2.9 7.4 14.0 27.6 57.7 55.2 48.0 72.6 108.2 51.2 8.9
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - 2.3 - - 2.9 - 4.0 4.7 - 0.3
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - 2.9 7.4 11.7 27.6 57.7 49.4 48.0 64.5 103.5 51.2 8.5
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Ben C40-41 - - - - 2.3 - - - - - - 2.3 - 2.9 - - 4.7 - 0.4
Hudmelanom C43 - - - - 6.9 2.5 19.1 8.9 11.4 19.8 18.7 13.8 33.3 52.3 37.7 44.3 47.1 61.4 10.4
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - 11.4 7.4 2.3 6.9 28.8 63.9 68.6 112.9 188.2 368.3 9.9
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - 2.3 - 2.2 2.9 - - 4.7 - 0.3
Autonoma nervsystemet C47 - - - 2.7 - - - - - - - - - - - - - - 0.2
Bindvävnad C48-49 - 3.0 - - - - 2.7 - 2.9 2.5 2.3 4.6 11.1 2.9 17.1 8.1 18.8 15.3 2.2
Bröst C50 - - - - - 5.0 10.9 41.5 120.2 180.7 301.5 264.4 330.6 394.8 322.2 310.4 287.1 250.6 84.6
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - 2.3 7.5 13.7 20.7 34.3 17.3 46.8 101.2 99.8 139.4 147.4 165.3 155.3 168.8 26.7
  Livmoderhals C53 - - - - - 5.0 13.7 20.7 5.7 - 7.0 2.3 4.4 17.4 3.4 8.1 9.4 15.3 4.2
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - - 5.7 7.4 18.7 52.9 57.7 72.6 85.7 80.6 70.6 71.6 11.6
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - 3.4 4.0 - - 0.1
  Äggstock C56 - - - - 2.3 2.5 - - 22.9 7.4 14.0 41.4 31.1 43.5 44.6 52.4 42.4 40.9 8.9
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - - 2.5 7.0 4.6 6.7 5.8 10.3 20.2 32.9 40.9 1.9
Urinorgan C64-68 5.6 - - - - - - 3.0 8.6 12.4 11.7 13.8 51.0 46.5 54.8 72.6 70.6 87.0 9.3
  Njure C64 5.6 - - - - - - 3.0 2.9 5.0 9.4 13.8 39.9 26.1 34.3 60.5 37.6 40.9 6.4
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - 5.7 7.4 2.3 - 11.1 20.3 20.6 12.1 32.9 46.0 2.9
Öga C69 - - - - - - - - - - - 2.3 2.2 - 10.3 4.0 4.7 - 0.5
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - - 9.0 5.3 2.3 5.0 8.2 11.9 17.2 29.7 30.4 16.1 22.2 26.1 41.1 40.3 14.1 35.8 11.2
Sköldkörtel C73 - - - - 6.9 7.5 8.2 8.9 8.6 14.9 11.7 9.2 2.2 2.9 3.4 24.2 14.1 15.3 5.2
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - 2.3 - 2.9 - - - - 0.2
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - - 5.0 7.0 6.9 8.9 14.5 27.4 24.2 98.8 92.1 3.5
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 14.1 3.0 - 2.7 11.5 2.5 8.2 8.9 8.6 17.3 21.0 59.8 62.1 92.9 109.7 165.3 211.8 133.0 20.2
  Hodgkin lymfom C81 - - - - 6.9 - 5.5 - 2.9 - - 4.6 - 5.8 - 12.1 4.7 5.1 1.6
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - 3.0 - 2.7 - 2.5 - 3.0 2.9 9.9 16.4 36.8 37.7 26.1 44.6 80.6 117.7 71.6 8.9
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - 2.5 - 6.9 8.9 26.1 24.0 28.2 51.8 5.1 2.6
  Leukemi C91-95 14.1 - - - 4.6 - - 5.9 2.9 2.5 2.3 6.9 8.9 20.3 24.0 12.1 18.8 40.9 5.0
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - 2.9 6.9 16.1 4.7 - 0.4
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - 2.7 - - 2.5 2.3 4.6 6.7 11.6 10.3 16.1 14.1 10.2 1.7
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - 5.5 5.9 2.9 9.9 18.7 20.7 35.5 11.6 13.7 12.1 - - 5.4
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - 2.7 6.9 47.7 49.2 26.7 20.0 9.9 7.0 - 2.2 2.9 - - - - 11.5
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - 6.9 12.6 5.5 8.9 8.6 14.9 16.4 11.5 8.9 14.5 17.1 16.1 14.1 5.1 6.5
  Basaliom i hud - - - - 2.3 - 16.4 29.6 45.8 84.2 121.6 128.8 279.5 354.2 500.5 612.7 743.6 920.7 68.2
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.